اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : ایمانه خاکی آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: مامایی
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : مامایی سابقه آموزشی : 0
سابقه تدریس درس مورد نظر : 1
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: مامایی مقطع: کارشناسی ناپیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : کاراموزی در عرصه بارداری طبیعی و غیرطبیعی
نوع درس: کارآموزی در عرصه تعداد واحد: 1 تعداد جلسه 9
تعداد ساعات : 51
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: DOPS، شفاهی
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:5درصد
امتحان پایان ترم:30درصد
انجام کلیه امور بالینی و مهارت های ارتباطی:50درصد
تکالیف و کنفرانس ها:15درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
آموزش مهارت ارتباطی بالینی روی بیمار کنترل فعالیت های دانشجو و تذکر موارد خطااستاد محور و دانشجو محور شرکت منظم در کاراموزیها -رعایت مقررات و قوانین بیمارستان و بخش -برقراری تعامل مناسب با مربی و همکلاسی ها و بیماران و پرسنل -انجام تکالیف محوله -شرکت در کنفرانسهای روزانه - گرفتن شرح حال، تشکیل پرونده، انجام معاینات فیزیکی و مامایی، تشخیص و ارائه برنامه درمانی و مراقبتی در مورد وضعیت زایمان - گرفتن زایمان ادمیت زن باردار - کنترل روند زایمان و انجام مراقبت های پس اززایمان -شرکت در امتحان
کتاب
ماژیک و وایت بورد
بیمار و تجهیزات بیمارستان
بیمارستان
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با گرفتن شرح حال و معاینه فیزیکی مادر حامله
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 با مادر باردار ارتباط موثر برقرار کند
2 در مدت 20 دقیقه شرح حال کاملی از مادر باردار بگیرد
3 معاینه فیریکی همه دستگاههای بدن مادر رابا حفظ حریم خصوصی با دقت انجام می دهد
4 موارد زایمان طبیعی را از موارد غیر طبیعی تشخیص دهد
5 ازمایشات، سونوگرافی و تست های پاراکلینیکی مددجو را بررسی و به طور صحیح تفسیر نماید
6 ازمایشات، سونوگرافی و تست های پاراکلینیکی مورد نیاز مددجو را به طور صحیح تشخیص داده و درخواست نماید
7 راهنمایی های صحیح را براساس شرایط مددجو و تست های پاراکلینیکی ارائه دهد
8 برای پیگیری بیمار برنامه ریزی کرده و در صورت نیاز مددجو را ارجاع دهد
9 راهنمایی های صحیح را براساس شرایط مددجو و تست های پاراکلینیکی ارائه دهد
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: اشنایی با معاینات واژینال و ارزیابی لگن مادر
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مادر را برای انجام معاینه واژینال آماده نماید
2 زمان مناسب برای انجام معاینه واژینال را برنامه ریزی کند
3 معاینه واژینال را به تنهایی انجام داده و دیلاتاسیون، افاسمان، استیشن، پوزیشن جنین، موقعیت سرویکس و وضعیت کیسه اب را تشخیص دهد
4 معیارهای مناسب بودن لگن برای زایمان را ارزیابی نماید
5 در مورد شرایط بیمار برای انجام زایمان تصمیم گیری نماید
6 در صورت نیاز آمنیوتومی را با رعایت شرایط لازم انجام دهد
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با اقدامات زمان پذیرش مادر باردار در بخش زایمان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 به تنهایی و در عرض 15 دقیقه برای مادر باردار ، پرونده بستری تشکیل می دهد.
2 در حضور مربی و با دقت کامل ، اقدامات مربوط به بستری مادر باردار در بخش زایمان را انجام می دهد
3 توضیحات و راهنمایی های لازم را به مادر باردار ارائه دهد
4 از روش های تسکین درد غیر دارویی برای بیمار استفاده کند
5 در صورت نیاز مادر را به روش کاملا صحیح و با رعایت اصول استریل سونداژ نماید
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: اشنایی با اداره و کنترل روند مرحله اول لیبر
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ضربان قلب جنین را با فواصل مناسب کنترل نماید
2 الگوی ضربان قلب جنین را تفسیر نماید
3 انقباضات رحمی را در فواصل مناسب کنترل نماید
4 علائم حیاتی مادر را در فواصل مناسب کنترل نماید
5 دستورات دارویی پزشک را با دقت اجرا نماید
6 به وضعیت صحیح قرارگیری و حرکات مادر اهمیت می دهد.
7 برای حل کردن مشکلات احساسی و عاطفی زائو نظیر درد و ترس و .. تلاش می کند
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با اقدامات مرحله دوم لیبر
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 شروع مرحله دوم زایمان را تشخیص دهد
2 مادر را برای انجام زایمان اماده کند
3 وسایل لازم برای انجام زایمان را فراهم اورد
4 اموزش های لازم در مورد مرحله دوم زایمان را به مادر ارائه دهد
5 در حین زایمان با مادر ارتباط موثر برقرار سازد
6 نیاز به انجام اپی زیاتومی را تشخیص دهد
7 پرپ و درپ را به طور کاملا صحیح انجام دهد
8 لیدوکائین را برای بیحسی موضع اپی زیاتومی را به طور صحیح انجام دهد
9 برش اپی زیاتومی را کاملا صحیح انجام دهد
10 با انجام صحیح مانورهای زایمان به خروج جنین کمک کند
11 نوزاد را تماس پوستی داده و برای شیر خوردن بر سینه مادر قرار دهد
12 نمره اپکار نوزاد را تعیین نماید
13 نوزاد طبیعی را از نوزاد بد حال تمایز دهد
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با اقدامات مرحله سوم لیبر
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 به علائم خروج جفت توجه داشته باشد
2 جفت را به طور کاملا صحیح خارج نماید
3 بلافاصله پس از خروج جفت ، رحم را ماساژ میدهد و سنتوسینون را تزریق نماید
4 پس از اطمینان از منقبض بودن رحم ،جفت و پرده ها را با دقت معاینه می کند.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با اقدامات مرحله چهارم لیبر
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 طی یک ساعت اول پس از زایمان ، علائم حیاتی مادر را هر یک ربع با دقت ارزیابی و ثبت می نماید.
2 برش اپی زیاتومی را به طور کاملا صحیح ترمیم نماید
3 معاینات اولیه نوزاد را در اتاق زایمان انجام دهد.
4 یک ساعت اول پس از زایمان ، وضعیت انقباضی رحم را به تنهایی هر یک ربع کنترل کند.
5 توشه رکتال و واژینال را بطور کاملا صحیح انجام دهد
6 به وضعیت نوزاد توجه داشته باشد
7 وسایل مصرفی و غیرمصرفی را به روش صحیح جمع اوری نماید
8 شرایط راحتی مادر را فراهم نماید
9 آموزش های پس از زایمان را به طور کامل به مادر ارائه دهد
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با موارد غیر طبیعی زایمان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 برای مشاهده سقط، کورتاژ و سزارین در اتاق عمل حضور یابد
2 مراقبت های مادر پس از سزارین، کورتاژ و سقط را به طور کاملا صحیح انجام دهد
3 نحوه تشخیص و مراقبت از مادران مبتلا به دیابت در اتاق زایمان را شرح دهد
4 نحوه تشخیص و مراقبت از مادران مبتلا به پره اکلامپسی در اتاق زایمان را انجام دهد.
5 نحوه تشخیص و مراقبت از مادران مبتلا به پارگی زودرس کیسه اب در اتاق زایمان را شرح دهد
6 نحوه تشخیص و مراقبت از مادران مبتلا به دکولمان در اتاق زایمان را انجام دهد.
7 مراحل و روش های مدیریت دیستوشی شانه را به طور کاملا صحیح انجام دهد.
8 مراحل و روش های مدیریت خونریزی پس از زایمان را به طور کاملا صحیح انجام دهد.
9 مراحل و روش های مدیریت احتباس جفت را به طور کاملا صحیح شرح دهد
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: ادامه آشنایی با موارد غیر طبیعی زایمان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نحوه تشخیص و مراقبت از مادران مبتلا به جفت سرراهی در اتاق زایمان را انجام دهد.
2 نحوه تشخیص و مراقبت از مادران مبتلا به زایمان پوست ترم در اتاق زایمان را انجام دهد.
3 نحوه تشخیص و مراقبت از مادران مبتلا به زایمان زودرس در اتاق زایمان را انجام دهد.
4 نحوه تشخیص و مراقبت از مادران مبتلا به بیماری قلبی در اتاق زایمان را انجام دهد.
5 نحوه تشخیص و مراقبت از مادران مبتلا به عفونت های سیستم ادراری در اتاق زایمان را انجام دهد.
6 نحوه تشخیص و مراقبت از مادران مبتلا به بیماری کلیوی در اتاق زایمان را انجام دهد.
7 نحوه تشخیص و مراقبت از مادران مبتلا به بیماری های سیستم خونی در اتاق زایمان را انجام دهد.
8 نحوه تشخیص و مراقبت از مادران مبتلا به اختلالات تیروئید در اتاق زایمان را انجام دهد.
9 نحوه پیگیری مادران دارای گروه خونی منفی در اتاق زایمان را شرح دهد


رفرنس ها :
کتاب بارداری و زایمان ویلیامز- دستورالعمل های وزارت بهداشت و درمان