جستجو
نام درس:   نام مدرس:  
نام رشته تحصيلي:   سال تحصيلي:  
نام دانشکده:    
       
راهنمای سایت
راهنمای سامانه طرح درس اساتید راهنمای تدوین طرح درس راهنمای فرم داوری راهنمای مطالعه دانشجویان
ثبت نام/ورود به سايت
ورود به قسمت مديريت
نام کاربری:
کلمه عبور:
 
ليست طرح درسهاي تاييد شده
رديف نام درس نام مدرس نام رشته تحصيلي سال تحصيلي نيم سال تحصيلي دریافت
1زبان تخصصیرضا فولادی فردمهندسی بهداشت محیط1396دوم
2انرژی و محیط زیسترضا فولادی فردمهندسی بهداشت محیط1396دوم
3کارآموزی گوش و حلق و بینینرگس علیزادهپزشکی عمومی1396دوم
4کارآموزی عفونیجواد خدادادیپزشکی عمومی1396دوم
5کارورزی عفونیجواد خدادادیپزشکی عمومی1396دوم
6کارورزی جراحی(ارولوژی)محمد حیدریپزشکی عمومی1396دوم
7کارآموزی جراحی( ارولوژی)محمد حیدریپزشکی عمومی1396دوم
8کارورزی جراحی(ارولوژی)محمد حیدریپزشکی عمومی1396اول
9کارآموزی جراحی ( ارولوژی)محمد حیدریپزشکی عمومی1396اول
10آناتومی 2فاطمه حیدریهوشبری1396اول
11کارآموزی پرستاری داخلی جراحی 1سیدیاسر فروغی قمیپرستاری1396اول
12مراقبتهای پرستاری دربخش اورژانس (اورژانس 3 ) (دستگاه کلیه و مجاری ادراری)معصومه اکبریپرستاری1396اول
13کارآموزی جراحی (بیهوشی)محمد سعیدیپزشکی عمومی1396اول
14آمار حیاتیامیر همتاپرستاری1396اول
15دندانپزشکی تشخیصی (7)محمد مهدی زادهدندانپزشکی1396اول
16جراحی نظری 2محمد مهدی زادهدندانپزشکی1396اول
17جراحی فک و صورت عملی 4محمد مهدی زادهدندانپزشکی1396اول
18آمار زیستی و روش تحقیقامیر همتاهوشبری1396اول
19آمار حیاتیامیر همتامهندسی بهداشت حرفه ای1396اول
20کارآموزی کودکانمسعود حسن وند عموزادهپزشکی عمومی1396اول
             
« 1 2 3 4 5 6 7 ...40 41 »