اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : سمیرا حاجی صادقی آخرین مدرک تحصیلی: متخصص رشته تحصیلی: دندانپزشکی بیماری های دهان و فک و صورت
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : بیماری های دهان و فک و صورت سابقه آموزشی : 2
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: دندانپزشکی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1394
اطلاعات مربوط به درس : بیماری های دهان و تشخیص عملی3
نوع درس: عملی تعداد واحد: 1 تعداد جلسه 17
تعداد ساعات : 34
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: Osce، شفاهی، پرسش و پاسخ و در طول دوره نوع امتحان پایان ترم: Osce، تستی - تشریحی، تشریحی، پرسش و پاسخ و در طول دوره
اجزاءنمره نهائی
تکالیف (پژوهش و ترجمه):15درصد
حضور فعال:20درصد
امتحان میان ترم:15درصد
امتحان پایان ترم:50درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
توضیح ضایعات در بخش عملی آموزش روی بیماردانشجو محور(آموزش مهارت های بالینی) حضور منظم در بخش معاینه بیماران ارایه مورد ارایه مقاله شرکت در امتحانات طول دوره و پایان دوره
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
اینترنت
پاور پوینت
بیمار و تجهیزات بخش
بخش درمانگاه
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: رعایت اخلاق و رفتار حرفه ای
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 با بیماران با احترام صحبت کند.
2 پوشش مناسب محیط آموزسی و درمانی را به تن کند.
3 با همکلاسی ها و پرسنل بخش با احترام صحبت کند.
4 قوانین انضباطی ذکر شده در آیین نامه بخش را انجام دهد.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با اصول کنترل عفونت و نحوه اجرای دقیق آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مواد مختلف ضدعفونی کننده را نام ببرند و ویژگی های هر یک از آنها را بیان کند.
2 از مواد ضد عفونی کننده مختلف در موارد صحیح کاربرد آنها استفاده کند.
3 اقدامات مورد نیاز در صورت مواجهه با پاتوژن های خونی را انجام دهد.
4 با رعایت اصول کنترل عفونت برای بیماران مبتلا به بیماری های عفونی مسری درمان های دندانپزشکی را انجام دهد.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: رعایت اصول کنترل عفونت
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 یونیت معاینه را برای پذیرش بیمار آماده کند.
2 پس از استفاده از وسایل معاینه به روش صحیح آنها را شستشو نماید
3 مواد مناسب برای ضد عفونی کردن یونیت را استفاده کند.
4 درمان های انواع زخم های حاد، مزمن، متعدد و منفرد مخاط دهان را شرح دهد
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آگاهی دانشجو از چگونگی افتراق ضایعات پیش بدخیم و بد خیم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ضایعات بدخیم حفره دهان را تشخیص دهد
2 شرایط و ضایعات پیش بدخیم حفره دهان را تشخیص دهد
3 معیارهای بالینی و پاتولوژی در تشخیص ضایعات پیش بدخیم و بدخیم حفره دهان رابداند
4 درمان انواع ضایعات اگزوفیتیک شایع در حفره دهان را شرح دهد
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با تست های لابراتواری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بیماری ها و شرایطی که لازم است برای بیمار آزمایش خون درخواست شود را بداند
2 نسخه آزمایشات غربالگری بیماری های سیستمیک را بنویسد
3 محدوده نرمال آزمایشات خون را تشخیص دهد
4 نحوه درمان های دارویی اختلالات مفصل را بداند
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با داروهای تجویزی در دندانپزشکی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 با انواع مسکن ها و آنتی بیوتیک ها و مکانیسم اثر آن ها آشنا باشد
2 انواع آنتی بیوتیک ها و مسکن ها را با اندیکاسیون مناسب تجویز کند
3 تداخلات دارویی مهم آنتی بیوتیک ها و مسکن ها را تشخیص دهد
4 درمان ضایعات راکتیو مخاط دهان را تجویز کند
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با نسخه نویسی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اشکال مختلف دارویی را با اندیکاسیون صحیح تجویز کند
2 یک نسخه دارویی با الگوی صحیح بنویسد
3 داروهای دندانپزشکی ژنزیک ایران را تجویز کند
4 درمان بیماریهای باکتریال و ویروسی غدد بزاقی را توضیح دهد
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: تشخیص خشکی دهان و آگاهی از مشکلات دندانپزشکی افراد مبتلا
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 علل ایجاد کننده خشکی دهان را تشخیص دهد
2 علائم و نشانه ها خشکی دهان را تشخیص دهد
3 عوارض خشکی دهان را تشخیص دهد
4 درمان انواع ضایعات سفید و قرمز مخاط دهان را تجویز کند
5
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آگاهی از درمان خشکی دهان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 خشکی دهان را علامتی درمان کند
2 خشکی دهان را به صورت سیستمیک درمان کند
3 با موارد تجویز و عدم تجویز درمان سیستمیک خشکی دهان آگاهی داشته باشد
4 درمان انواع ضایعات پیگمانته مخاط دهان را تجویز کند
5
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: احساس مسئو لیت در مقابل افراد سالمند
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 با افراد سالمند با احترام و حوصله رفتار کند
2 شایعترین بیماری های سیستمیک افراد سالمند را تشخیص دهد
3 تداخلات دارویی در افراد سالمند را تشخیص دهد
4 اصلاحات طرح درمان در افراد سالمند را بداند
5 ملاحظات دندانپزشکی در مبتلایان کلیوی را بیان کند
6
7
8
9
10
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: احساس مسئو لیت در مقابل افراد مبتلا به بیماری های سیستمیک
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 علایم و نشانه های بیماری های سیستمیک مختلف را تشخیص دهد
2 تظاهرات دهانی بیماری های سیستمیک را تشخیص دهد
3 ملاحظات دندانپزشکی بیماری های سیستمیک را اعمال کند
4 از درمان اورژانس های پزشکی بیماری های سیستمیک مختلف آگاه باشد
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: رعایت اصول تاریخچه گیری و تشکیل پرونده غربالگری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 شکایت اصلی بیمار را ثبت کند
2 تاریخچه شکایت اصلی بیمار را ثبت کند.
3 تاریخچه پزشکی بیمار را ثبت کند.
4 تاریخچه دندانپزشکی بیمار را ثبت کند.
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: نحوه تکمیل پرسشنامه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 پرسشنامه مختصر و پرسشنامه جامع را با کاربرد مناسب به بیمار بدهد
2 سوالات را با شیوه صحیح بپرسد
3 قادر به تبدیل گفته های بیمار به اطلاعات صحیح پزشکی باشد
4 به بخش های مختلف پرسشنامه تسلط داشته باشد
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: ارائه یک مورد از ضایعات سفید و قرمز
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تاریخچه گیری ضایعه را به طور کامل انجام دهد
2 ضایعه را تو صیف کند
3 حداقل 3 تشخیص افتراقی برای ضایعه را ذکر کند
4 متداول ترین درمان مربوط به ضایعه را بداند
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: ارائه یک مورد از ضایعات التهابی بافت نرم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تاریخچه بیمار را به طور کامل اخذ کند
2 ضایعه را تو صیف کند
3 حداقل 3 تشخیص افتراقی برای ضایعه را ذکر کند
4 متداول ترین درمان مربوط به ضایعه را بداند
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: ارائه یک مورد از ضایعات وزیکولوبولوز
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تاریخچه بیماری را به طور کامل اخذ کند
2 ضایعه را تو صیف کند
3 حداقل 3 تشخیص افتراقی برای ضایعه را ذکر کند
شماره جلسه: 17
اهداف کلی: ارائه یک مورد از ضایعات پیگمانته
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تاریخچه بیمار ی را به طور کامل اخذ کند
2 ضایعه را تو صیف کند
3 حداقل 3 تشخیص افتراقی برای ضایعه را ذکر کند


رفرنس ها :
Burket 2008 Fallace2013