اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : یاسمین برکیان آخرین مدرک تحصیلی: متخصص رشته تحصیلی: دندانپزشکی بیماری های دهان و فک و صورت
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : بیماری های دهان و فک و صورت سابقه آموزشی : 1
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: دندانپزشکی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1394
اطلاعات مربوط به درس : کنترل عفونت
نوع درس: کارگاه تعداد واحد: 0.03 تعداد جلسه 1
تعداد ساعات : 3
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: تستی - تشریحی
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:10درصد
امتحان پایان ترم:90درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی پاورپوینت پرسش و پاسخاستاد محور و دانشجو محور حضور به موقع در کلاس آشنایی قبلی با مباحث آمادگی برای پاسخ گویی تحقیق در خصوص مواد جدید موجود در بازار شرکت در امتحان
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با دورنمای میکروبیولوژی و کنترل عفونت
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 کنترل عفونت را تعریف کند.
2 تاریخچه میکروبیولوژی را ترسیم کند.
3 روشهای اولیه ای که در کنترل عفونت و پیشگیری از بیماری های عفونی بکار می رود را توضیح دهد.
4 فعالیت های مفید میکروب ها را لیست نماید.


رفرنس ها :
Infection Control Miller 2010 درسنامه دکتر یغمایی