اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : مهسا حاجی محمدحسینی آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: پرستاری
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : فوریت های پزشکی سابقه آموزشی : 2
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: هوشبری مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : اصول کمک های اولیه
نوع درس: تئوری عملی تعداد واحد: 2 تعداد جلسه 21
تعداد ساعات : 42
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: Osce، تستی - تشریحی، چند گزینه ای، تشریحی، تستی نوع امتحان پایان ترم: Osce، تستی - تشریحی، چند گزینه ای
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:10درصد
امتحان میان ترم:30درصد
امتحان پایان ترم:60درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
واحد تئوری این درس در کلاس درس به صورت سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث و تحلیل گروهی تدریس خواهد شد. و واحد عملی در مرکز مهارت های بالینی با کار بر مولاژ و مشاهده فیلم آموزشیاستاد محور و دانشجو محور 1- حضور فعال در بحث های کلاسی(تئوری و عملی) 2- شرکت در امتحان میان ترم 3- شرکت در امتحانات پایان ترم (تئوری و عملی)
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
بیمار نما
تجهیزات مرکز مهارت های بالینی
مولاژ
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با تعریف و مشخصات امدادگر/ بررسی و ارزیابی فرد نیازمند کمک
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 امدادگر را تعریف نماید.
2 مسئولیت ها و ویژگی های امدادگر را شرح دهد.
3 اقدامات اولیه در حوادث را بیان نماید.
4 مراحل بررسی و ارزیابی اولیه و ثانویه را ذکر نماید.
5 مفهوم الویت بندی را شرح دهد.
6 6. اقدامات لازم را بر اساس بررسی های انجام شده اولویت بندی نماید.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با کمک های اولیه در گرما و سرمازدگی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مکانیسم های بدن برای به دست آوردن و از دست دادن گرما را توضیح دهد
2 علائم و نشانه های مربوط به مراقبت های اورژانسی در هیپوترمی را شرح دهد.
3 علائم و نشانه های مربوط به مراقبت های اورژانسی در سرمازدگی را شرح دهد.
4 علائم و نشانه های مربوط به مراقبت های اورژانسی در گرمازدگی را شرح دهد.
5 5. علائم و نشانه های مربوط به مراقبت های اورژانسی در یخ زدگی را شرح دهد.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با کمک های اولیه در سوختگی ها و اقدامات مربوطه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 سوختگی را تعریف نماید.
2 درجات سوختگی را تقسیم بندی و ویژگی های هرکدام را بیان نماید.
3 روش های تعیین درصد سوختگی را بیان نماید.
4 انواع سوختگی را دسته بندی نماید.
5 5. کمک های اولیه در سوختگی حرارتی، الکتریکی، شیمیایی و صاعقه زدگی را به تفکیک شرح دهد.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با انواع زخم ها و روش های مراقبت بر اساس نوع زخم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 زخم ها را تعریف نماید
2 علل ایجاد و انواع زخم را بیان نماید
3 نحوه برخورد با هر زخم را بر حسب علت اولیه شرح دهد.
4 4. انواع روش های پانسمان سنتی و نوین را بیان نماید
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با مراقبت های مربوط به خونریزی در اندام های مختلف
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع خونریزی ها را دسته بندی نماید.
2 ویژگی ها و علائم انواع خونریزی داخلی و خارجی را شرح دهد
3 مراقبت های عمومی در انواع خونریزی داخلی و خارجی را شرح دهد.
4 4. مراقبت های لازم در خونریزی از گوش، چشم، اندام ها و مغز را به تفکیک توضیح دهد.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: شناخت انواع شوک و اقدامات اولیه در مواجهه با بیمار مبتلا به شوک
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مراحل ایجاد شوک و راه های مقابله باآن را شرح دهد.
2 پاتوفیزیولوژی شوک هیپوولمیک، علائم و نشانه ها و درمان آن را توضیح دهد.
3 پاتوفیزیولوژی شوک کاردیوژنیک، علائم و نشانه ها و درمان آن را توضیح دهد.
4 پاتوفیزیولوژی شوک آنافیلاکسی، علائم و نشانه ها و درمان آن را توضیح دهد.
5 پاتوفیزیولوژی شوک وازوژژنیک، علائم و نشانه ها و درمان آن را توضیح دهد.
6 6. پاتوفیزیولوژی شوک نوروژنیک، علائم و نشانه ها و درمان آن را توضیح دهد.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با کمک های اولیه در مسمومیت و انواع آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 راه های مختلف ورود سموم به بدن را تعریف نماید.
2 نشانه ها و علائم مسمومیت را فهرست نماید.
3 مراقبت های اورژانسی برای بیمار مشکوک به مسمومیت را بیان نماید.
4 موارد مصرف و منع مصرف شارکول، شستشوی معده و استفراغ را شرح دهد.
5 4. موارد مصرف و منع مصرف شارکول، شستشوی معده و استفراغ را شرح دهد.
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با کمک های اولیه در مسمومیت و انواع آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 علائم و نشانه های مسمومیت با مونواکسیدکربن را بیان نماید.
2 علائم و نشانه های مسمومیت با سموم خوراکی را بیان نماید.
3 3. علائم و نشانه های مسمومیت با نیش انواع حشرات را بیان نماید.
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با کمک های اولیه در مسمومیت و انواع آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ویژگی های مارهای سمی و غیرسمی را بیان نماید
2 انواع سم های موجود در نیش مار و عقرب را بیان نماید.
3 عوامل موثر بر مارزدگی و عقرب زدگی را شرح دهد.
4 علائم، نشانه ها و مراقبت های اورژانسی در بیماران مسموم با نیش انواع مار و عقرب را بیان نماید.
5 5. علائم، نشانه ها و مراقبت های اورژانسی در بیماران مسموم با الکل و مواد مخدر را بیان نماید.
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با کمک های اولیه در شکستگی، در رفتگی و آسیب عضلانی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 شکستگی، دررفتگی و پیچ خوردگی را تعریف نماید.
2 انواع شکستگی را دسته بندی نماید.
3 کمک های اولیه در دررفتگی، شکستگی در اندام های مختلف و نحوه برخورد با آن را بر اساس علت شرح دهد.
4 عوارض شکستگی ها را بیان نماید.
5 5. انواع بانداژ، آتل گذاری و گچ گیری را بیان نماید.
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی با اقدامات اولیه حمایت از حیات
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 احیای قلبی ریوی را تعریف نماید.
2 سطوح احیای قلبی ریوی را شرح دهد.
3 مرگ فیزیولوژیک و بالینی را شرح دهد.
4 ترتیب اجرای BLS و ALS را بیان نماید.
5 علل ایست قلبی و تنفسی را دسته بندی نماید.
6 6. روش ها و مانورهای باز کردن راه هوایی را شرح دهد.
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی با اقدامات اولیه حمایت از حیات
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 روش های کنترل تنفس در بیمار نیازمند به احیا را توضیح دهد.
2 روش های انجام تنفس مصنوعی را شرح دهد.
3 روش های کنترل و بررسی گردش خون را شرح دهد.
4 4. مراحل احیای قلبی ریوی را در بزرگسالان، کودکان و نوزادان بر اساس آخرین تغییرات شرح دهد.
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: آشنایی با حمل مصدوم در فوریت ها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1. نحوه کنترل مصدوم در حال سقوط را شرح دهد.
2 2. نحوه جابجایی مصدوم بیهوش را شرح دهد.
3 3. وسایل مورد نیاز برای جابحایی مصدوم را نام ببرد.
4 4. مانورهای مختلف حمل و جابجایی را شرح دهد.
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: اقدامات اولیه حمایت از حیات(عملی)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نحوه اداره راه هوایی را بر روی ماکت و مولاژ نشان دهد.
2 مانورهای مختلف جهت برطرف نمودن انسداد راه هوایی فوقانی را روی ماکت نشان دهد.
3 3. نحوه اجرای تنفس مصنوعی بدون وسیله و با وسایل جداسازی روی ماکت و مولاژ را نشان دهد.
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: اقدامات اولیه حمایت از حیات(عملی)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نحوه اجرای احیای قلبی ریوی بزرگسالان را روی ماکت و مولاژ نشان دهد.
2 نحوه اجرای احیای قلبی ریوی کودکان را روی ماکت و مولاژ نشان دهد.
3 3. نحوه اجرای احیای قلبی ریوی بنوزادان را روی ماکت و مولاژ نشان دهد.
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: آشنایی با انواع زخم ها و روش های مراقبت بر اساس نوع زخم و پانسمان(عملی)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 پانسمان زخم خشک و مرطوب را طبق مراحل شرح داده شده روی ماکت و مولاژ انجام دهد
2 2. پانسمان فشاری را روی مولاژ نشان دهد.
شماره جلسه: 17
اهداف کلی: آشنایی با کمک های اولیه در مسمومیت و انواع آن (عملی)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تمرین موارد آموزش داده شده بر روی مولاژ
شماره جلسه: 18
اهداف کلی: آشنایی با کمک های اولیه در شکستگی، دررفتگی و آسیب های اولیه(عملی)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مانکن را با رعایت اصول اولیه آتل بندی نماید.
2 2. انواع بانداژ را روی مانکن انجام دهد.
شماره جلسه: 19
اهداف کلی: آشنایی با روش های جابجایی و حمل مصدوم در فوریت ها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 با رعایت اصول ذکرشده در مباحث نظری، مانکن را جابجا نماید.
شماره جلسه: 20
اهداف کلی: آشنایی با انواع شوک و اقدامات اولیه در مواجهه با بیمار دچار شوک(عملی)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تکرار و تمرین موارد آموزش داده شده بر روی مانکن و مولاژ
شماره جلسه: 21
اهداف کلی: آشنایی با مراقبت های اولیه در درمان سوختگی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1. درجه بندی سوختگی را روی مانکن و مولاژ نشان دهد.
2 2. مراقبت های مربوط به سوختگی را اجرا نماید.


رفرنس ها :
کتاب جامع فوریت های پرستاری تالیف ملاحت نیکروان مفرد، آخرین چاپ آموزش کمک های اولیه، ترجمه دکتر مژده جلالی، دکتر مریم حضرتی، آخرین چاپ کمک های اولیه تالیف زهرا استاجی، طاهره توفیقیان CPR2015 ترجمه دکتر فارسی