اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : ایمانه خاکی آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: مامایی
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : مامایی سابقه آموزشی : 0
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: مامایی مقطع: کارشناسی ناپیوسته نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : کارآموزی بیماریهای کودکان
نوع درس: کارآموزی تعداد واحد: 1 تعداد جلسه 9
تعداد ساعات : 51
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: شفاهی، پرسش و پاسخ و در طول دوره
اجزاءنمره نهائی
تکالیف (پژوهش و ترجمه):10درصد
حضور فعال:60درصد
امتحان پایان ترم:30درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
آموزش مهارت ارتباطی بالینی روی بیمار کنترل فعالیت های دانشجو و تذکر موارد خطااستاد محور و دانشجو محور ایجاد توانائی در دانشجو جهت برقراری ارتباط مناسب با کودک و خانواده . ارائه مراقبت به کودکان سنین مختلف دارای مشکل در موقعیت های مختلف مهارت تفکر خلاق جهت کسب تجارب عملی ، مراقبت خانواده محور با تأکید بر آموزش به کودک خانواده .
کتاب
بیمار و تجهیزات بیمارستان
بیمارستان
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با گرفتن شرح حال و معاینه فیزیکی کودکان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 با مادر و کودکش ارتباط موثر برقرار کند
2 در مدت 20 دقیقه شرح حال کاملی از کودک بگیرد
3 معاینه فیریکی همه دستگاههای بدن کودک رابا حفظ حریم خصوصی با دقت انجام می دهد
4 علائم حیاتی کودک را بررسی و چارت نماید و موارد غیرطبیعی را گزارش دهد.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: بررسی تست های آزمایشگاهی و شناخت موارد غیر طبیعی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تست های پاراکلینیکی را بررسی کرده و موارد غیر طبیعی را تشخیص دهد.
2 تست های آزمایشگاهی معمول مانند: CBC, Hb, Hct, Ca, و... را تفسیر کند.
3 کم خونی در کودکان را تشخیص دهد.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آموزش تغذیه صحیح و ورزش به کودکان و والدین
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 معیارهای رشد کودک را بررسی نماید.
2 کودک را از نظر تاخیر رشد و موارد غیر طبیعی رشد بررسی کند.
3 به مادران آموزش تغذیه صحیح کودک را آموزش دهد.
4 روشهای مناسب جهت تغذیه کودکان از قبیل گاواژ را به نحو صحیح انجام دهد.
5
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: سرم درمانی و دارو درمانی کودکان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 قطرات سرم کودک را تنظیم نماید.
2 اتیکت سرم کودک را تهیه نماید.
3 مراقبتهای لازم از محل تزریق سرم و عوارض احتمالی آن بعمل آورد.
4 کار با میکروست ، پمپ انفوزیون و دستگاه ایواک را به نحو مطلوب انجام دهد.
5 تزریق خون و فرآورده های آن را با رعایت اصول مربوطه جهت کودک بیمار انجام دهد.
6 دادن دارو به روشهای مختلف ( عضلانی – وریدی – زیر جلدی – شیاف – خوراکی – استنشاقی – قطره بینی و چشم) را به صورت صحیح انجام دهد
7 داروها را بر اساس کارت دارویی به طریق صحیح محاسبه و آماده نماید.
8 کودک را از نظر عوراض داروهای مصرفی کنترل نماید.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: بررسی رشد کودک از نظر دستگاه عصبی و تست های مربوطه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 عقب افتادگی های ذهنی به دلیل کرن ایکتروس و غیره، تشنج در کودکان و تظاهرات آن، افت تحصیلی به دلیل مشکلات مغزی و. را بررسی کند
2 EEG و ECG را بطور صحیح انجام دهد.
3 کودک را از نظر عوراض داروهای مصرفی کنترل نماید.
4
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: مراقبت از کودک بیمار
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 از کودک تحت درمان با اکسیژن ( چادر اکسیژن – ماسک – هود – انکوباتور ) مراقبت بعمل آورد.
2 مراقبتهای تنفسی مورد استفاده در بخش کودکان از قبیل فیزیوتراپی ریه – دستگاه بخور گرم و سرد را به نحو مطلوب انجام دهد.
3 اقدامات لازم جهت پیشگیری از بروز عوارض بیماری و عفونت در کودک ( انواع مجزا سازی شامل ایزوله و ایزوله معکوس ) انجام دهد.
4 در مراقبت از نوزاد اعتماد به نفس داشته باشد.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: شرکت در پرسش و پاسخ و کنفرانس های تعیین شده
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مباحث تعیین شده جهت بحث گروهی و کنفرانس را مطالعه کرده و ارائه دهد.
2 وضعیت سلامت کودک را به دقت برای هم گروهی های خود در پایان هر روز کاراموزی توضیح دهد.
3 در ابتدای هر روز کار اموزی حداقل یک مورد شرح حال کامل تهیه کند.
4 در انتهای هر روز کیس برسی شده را به طور کامل گزارش کند.
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آموزش غربالگری و واکسیناسیون
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 به مادران زمان انجام غربالگری و واکسیناسیون را کامل آموزش دهد.
2 اطلاعت کافی در مورد زمان تزریق واکسن ها و عوارض شایع آنها داشته باشد و در اختیار مادران قرار دهد
3 به مادران زمان انجام واکسیناسیون را کامل آموزش دهد.
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: ارتباط مناسب با کودک
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نسبت به برقراری ارتباط با کودک علاقه نشان دهد.
2 از مهارتهای کلامی و غیر کلامی استفاده کند.
3 نیازهای آموزشی مادر و کودک را تعیین کند.
4 از لمس کودک به جا و مناسب استفاده کند.


رفرنس ها :
•فوریتهای طب کودکان گریگوری، اخرین چاپ بیماریهای عفونی کودکان، آخرین چاپ درسنامه طب کودکان نلسون، آخرین چاپ روانپزشکی اطفال نلسون، ریچارد ای برمن، آخرین چاپ