اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : نرگس اسکندری آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: بهداشت باروری
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : مامایی سابقه آموزشی : 0
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: مامایی مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : اصول و فنون پرستاری و مامایی و روش کار در اتاق عمل
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 1 تعداد جلسه 8
تعداد ساعات : 17
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : پایانی نوع امتحان میان ترم: نوع امتحان پایان ترم: تستی - تشریحی، کوییز، پرسش و پاسخ و در طول دوره
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:5درصد
امتحان پایان ترم:95درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی استاد محور(سخنرانی) حضور فعال و منظم در کلاس
کتاب
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنائی با مفاهیم اولیه پرستاری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مفهوم سلامت و بیماری را تعریف کند
2 مدل های سلامتی را نام برده، توضیح دهد
3 عوامل موثر و خطرساز بر سلامتی را نام برده و توضیح دهد
4 نیازهای اساسی بشر را نام ببرد
5 مفهوم نیازهای بهداشتی را شرح دهد
6 مفهوم درد را تعریف کند
7 فیزیولوژی درد را شرح دهد
8 روش های تسکین درد را نام برده و توضیح دهد
9 چرخه خواب را توضیح داده و ترسیم نماید
10 انواع اختلالات خواب را نام برده و شرح دهد
11 مرگ را تعریف کند
12 مراقبت های پرستاری لازم، برای مریض در حال احتضار و خانواده او را شرح دهد
13 اقدامات لازم پس از مرگ را نام برده و شرح دهد
14 انواع بیمارستان را نام برده در مورد هر کدام توضیح دهد
15 چارت سازمانی بیمارستان را رسم کرده و تشریح نماید
16 ارتباط بالینی را تعریف نماید
17 اجزا ارتباط بالینی را نام برده و توضیح دهد
18 اصول اخلاقی در ارتباط بالینی را بحث نماید
19 روش های پذیرش در موسسات مراقبت بهداشتی را توضیح دهد
20 روش های صحیح انتقال بیمار از اورژانس به بخش را شرح دهد
21 روش های صحیح ترخیص بیمار از اورژانس را توضیح دهد
22 روش های ثبت گزارش پرستاری را نام ببرد
23 پس از پایان کلاس درس یک گزارش پرستاری ارائه دهد
24 طبیعت عفونت، فرایند عفونت، فرایند پرستاری در کنترل عفونت، علائم و نشانه های عفونت سیستمیک و موضعی را شرح دهد
25 عفونت های بیمارستانی، تکنیک های جداسازی، روش صحیح شستن دستها، مداخلات لازم برای کنترل عفونت را شرح دهد
26
27
28
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنائی با انواع علائم حیاتی( فشار خون تعداد تنفس ، اشباع اکسیژنی)،بهداشت پوست، مو و دهان، اصول مکانیک بدن، مراقبت از زخم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اهمیت کنترل فشار خون، نبض، تنفس، دمای بدن و اشباع اکسیژنی بیمار را توضیح دهد
2 روش گرفتن فشار خون، نبض، تنفس، دمای بدن و اشباع اکسیژنی بیمار را توضیح دهد
3 عوامل موثر بر فشار خون، نبض، تنفس، دمای بدن و اشباع اکسیژنی را نام ببرد
4 مفهوم حرکت و بی حرکتی را در کلاس با ذکر مثال توضیح دهد
5 عوامل موثر بر بی حرکتی را به طور کامل در کلاس شرح دهد
6 عوارض سیستمیک بی حرکتی را با ذکر مثال در کلاس بیان کند
7 عوامل موثر بر التیام زخم را به طور کامل در کلاس شرح دهد
8 علل تاخیر در التیام زخم را با ذکر مثال در کلاس توضیح دهد
9 فرایند پرستاری در التیام زخم را به طور کامل شرح دهد
10 انواع پانسمان های زخم را با ذکر مثال به طور کامل در کلاس شرح دهد
11 فرایند مراقبت از بهداشت پوست، مو و دهان را تشریح نماید
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با انواع رژیم های غذایی، انواع روش ای تغذیه، دفع روده ای و ادراری،کاربرد سرما و گرما
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 هرم غذایی و شاخص های طبیعی تغذیه، دستورالعمل های غذایی برای ارتقاء سلامتی را شرح دهد
2 روشهای بررسی تغذیه و روشهای مختلف تغذیه لوله ای (سوندهای بینی و معدی، سوندهای روده ای، گاستروستومی و ژژنوستومی) و عوارض آنها را شرح دهد
3 روش تغذیه وریدی و عوارض آنها را شرح دهد
4 فرآیند دفع ادرار، عوامل موثر بر آن، اختلالات شایع در دفع ادرار اقدامات پرستاری برای بیماران مبتلا به اختلالات ادراری را شرح دهد
5 انواع نمونه های ادراری و نحوه جمع آوری آنها و تست های تشخیصی شایع سیستم ادراری را شرح دهد
6 نحوه گذاشتن سوند فولی و مراقبت از آن و درمان های جایگزین کلیه را شرح دهد
7 آناتومی دستگاه گوارش تحتانی، مشکلات شایع در دفع روده ای، فرایند پرستاری در تغییرات در دفع روده ای را توضیح دهد
8 تست های تشخیصی و آزمایشگاهی در سیستم دفعی را شرح دهد
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با اکسیژن تراپی،دارو درمانی، مراقبت قبل و بعد از عمل جراحی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مکانیسم عمل داروها را شرح دهد
2 فرایند پرستاری در دارو درمانی را توضیح دهد
3 انواع مختلف دارو را نام برده و روش تجویز انها را شرح دهد
4 مراقبت های لازم در زمان تجویز داروهای وریدی را توضیح دهد
5 فرایندهای فیزیولوژیک دخیل در تهویه، خونرسانی، اختلالات گازهای تنفسی، عوامل موثر بر اکسیژن رسانی بافتی را توضیح دهد.
6 روش های مختلف اکسیژن رسانی را توضیح دهد
7 انواع اعمال جراحی را نام ببرد
8 آموزش های لازم قبل و بعد از عمل جراحی را توضیح دهد
9 مراقبت های پرستاری قبل و بعد از عمل جراحی را توضیح دهد
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با حرفه مامایی و محیط کار ماما ( زایشگاه، دفتر مامایی و درمانگاه)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ماما را تعریف کند
2 صفات، مسئولیت ها و مهارت های مورد نیاز در حرفه مامایی را شرح دهد
3 بارداری و زن باردار را تعریف کند
4 اهمیت مراقبت از زن باردار را تشریح نماید
5 اصطلاحات رایج در مامایی را توضیح دهد
6 محیط کار ماما شامل زایشگاه، دفتر مامایی و درمانگاه را توصیف نماید
7 وظایف ماما در بخش های مختلف را نام ببرد
8 معیارهای اخلاقی در پزشکی و مامایی از جمله صداقت، رازداری، ارتباط با بیمار، امانتداری را شرح دهد
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با بهداشت و ایمنی در محیط کار، استریلیزاسیون و روش های اسپتیک در اتاق عمل و زایمان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ایمنی بیمار را تعریف نماید
2 عوامل خطرآفرین برای ایمنی بیمار را با ذکر مثال در کلاس شرح دهد
3 اقدامات پرستاری برای حفظ ایمنی بیمار در بیمارستان را در کلاس شرح دهد
4 روش های استریلیزاسیون و اسپتیک در اتاق عمل و زایمان را نام ببرد
5 روشهای گندزدایی طبی و جراحی را بطور کامل نام ببرد و حداقل 3 مورد از انها را تعریف نماید
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با نحوه برخورد با زن باردار و نوزاد در اتاق زایمان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 در مورد اهمیت پوشش زن باردار در اتاق زایمان و نحوه رعایت ان توضیح دهد
2 مهارت های مامایی در ارتباط با نوزاد را نام برده و هر یک را جداگانه شرح دهد
3 ابزار و نحوه کاربرد ان در مامایی را بیان کند
4 پوزیشن های مادر در لیبر را تشریح نماید
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: اشنایی با ساختمان، تشکیلات و و ظایف پرسنل در اتاق زایمان و اتاق عمل
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ساختمان، تشکیلات و و ظایف پرسنل در اتاق زایمان و اتاق عمل را شرح دهد
2 وسایل اتاق عمل و انواع نخ های جراحی را نام برده و کاربرد انها را بیان کند
3 اجزاء ست های اطاق عمل ویژه زنان(سزارین، کورتاژ، کت دان-هیسترکتومی) را نام ببرد
4 روش های حفظ نمونه را شرح دهد
5 روش صحیح چک و بازکردن ست جراحی را بیان نماید


رفرنس ها :
منبع اصلی : تایلور، کارول. لیلیس، کارول. لمون، پریسیلا. ترجمه¬ی اسدی نوغابی، احمد علی .(1394). اصول و مهارتهای پرستاری 2015 تایلور- روش های کار در 3 جلد. تهران. انتشار اندیشه رفیع. پاتر، پاتریشیا آن. پری، آن گریفین. ترجمه¬ی سالمی، صدیقه.(1393). اصول و فنون پرستاری پوتر و پری 2015. تهران: نشر سالمی. Crisp, Jackie, and Catherine Taylor. Potter and Perry's fundamentals of nursing. Elsevier Australia, 2008. Potter, Patricia A., Anne Griffin Perry, Patricia Stockert, and Amy Hall. Fundamentals of nursing. Elsevier Health Sciences, 2016.