اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : نرگس اسکندری آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: بهداشت باروری
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : مامایی سابقه آموزشی : 0
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: بهداشت عمومی مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : بهداشت باروری
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 2 تعداد جلسه 17
تعداد ساعات : 34
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: تشریحی نوع امتحان پایان ترم: تستی
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:5درصد
امتحان پایان ترم:75درصد
امتحان میان ترم:20درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی - پرسش و پاسخ استاد محور و دانشجو محور حضور فعال در کلاس - پاسخ به پرسشهای مطرح شده از درس جلسه قبل در ابتدای کلاس - پاسخ به پرسشهای مطرح شده در حین تدریس - تحقیق در مورد سوالات مطرح شده در کلاس و آماده کردن پاسخ آن برای جلسه آینده -حضور در امتحان پایان ترم
کتاب
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با بهداشت باروری، اجزاء بهداشت باروری، حقوق باروری و شاخص های بهداشت باروری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بهداشت باروری را تعریف کند.
2 اجزاء بهداشت باروری را شرح دهد.
3 اهمیت بهداشت باروری را بیان کند .
4 شاخص های بهداشت باروری را نام ببرد.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با فیزیولوژی بلوغ و مراحل آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بلوغ را تعریف کند.
2 فیزیولوژی بلوغ را شرح دهد
3 تغییرات جسمانی بلوغ در دختران را نام ببرد.
4 تغییرات جسمی بلوغ در پسران را نام ببرد.
5 تغییرات روانی بلوغ در دختران را توضیح دهد.
6 تغییرات روانی بلوغ در پسران را توضیح دهد.
7 بهداشت جسمی نوجوانان در دوران بلوغ را شرح دهد.
8 نقش پزشکان و کارکنان بهداشتی، اولیا و مربیان را در دوران بلوغ برشمارد
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با اختلالات بلوغ و تغذیه دوران بلوغ
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع اختلالات بلوغ را نام ببرد.
2 روش تشخیص و درمان بلوغ بلوغ زودرس را شرح دهد.
3 روش تشخیص و درمان بلوغ دیررس را شرح دهد.
4 اهمیت تغذیه در دوران بلوغ را توضیح دهد.
5 نیازهای تغذیه ای نوجوانان را در دوران بلوغ بیان نماید.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با بهداشت ازدواج و مشاوره قبل از ازدواج
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 معیارهای آمادگی برای ازدواج را نام ببرد.
2 مباحث مطرح در کلاسهای مشاوره قبل از ازدواج را شرح دهد.
3 مشاوره ژنتیک را تعریف نماید.
4 اهداف اصلی مشاوره ژنتیک را بیان نماید.
5 ملاک های سازگاری زوجین در مشاوره ازدواج را نام ببرد.
6
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با فیزیولوژی قاعدگی، اختلالات قاعدگی و بهداشت قاعدگی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 فیزیولوژی قاعدگی را شرح دهد.
2 اختلالات قاعدگی را نام ببرد.
3 علل اختلالات قاعدگی را شرح دهد.
4 روش های تشخیص و درمان اختلالات قاعدگی را بیان کند.
5 بهداشت دوران قاعدگی را شرح دهد.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با بیماری های منتقله از راه جنسی( STD)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 STD را تعریف کند.
2 عوامل ایجاد کننده عفونت های مقاربتی (سوزاک، سیفلیس، تب خال تناسلی، زگیل تناسلی) را نام ببرد.
3 علائم هر یک از عفونت های مقاربتی(سوزاک، سیفلیس، تب خال تناسلی، زگیل تناسلی) را نام ببرد.
4 روش پیشگیری از عفونت های مقاربتی(سوزاک، سیفلیس، تب خال تناسلی، زگیل تناسلی) را بیان کند.
5 روش های تشخیص و درمان عفونت های مقاربتی (سوزاک، سیفلیس، تب خال تناسلی، زگیل تناسلی) را توضیح دهد.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: ادامه آشنایی با بیماری های منتقله از راه جنسی( STD)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 عوامل ایجاد کننده عفونت های مقاربتی (ایدز، هپاتیت، التهاب لگنی، شانکروئید) را نام ببرد.
2 علائم هر یک از عفونت های مقاربتی (ایدز، هپاتیت، التهاب لگنی، شانکروئید) را نام ببرد.
3 روش پیشگیری از عفونت های مقاربتی (ایدز، هپاتیت، التهاب لگنی، شانکروئید) را بیان کند.
4 روش های تشخیص و درمان عفونت های مقاربتی (ایدز، هپاتیت، التهاب لگنی، شانکروئید) را توضیح دهد.
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با سرطانهای شایع زنان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 شیوع، اتیولوژی و علائم بالینی سرطان تخمدان را شرح دهد.
2 شیوع، اتیولوژی و علائم بالینی سرطان سرویکس را شرح دهد.
3 شیوع، اتیولوژی و علائم بالینی سرطان پستان را شرح دهد.
4 نحوه غربالگری سرطان پستان را بیان کند.
5 نحوه غربالگری سرطان سرویکس را شرح دهد.
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: ادامه آشنایی با سرطانهای شایع زنان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 شیوع، اتیولوژی و علائم بالینی سرطان رحم را شرح دهد.
2 شیوع، اتیولوژی و علائم بالینی سرطان بیضه را شرح دهد.
3 اصول و روش های خودآزمایی بیضه را توضیح دهد.
4 جواب آزمایش پاپ اسمیر را به طور صحیح تفسیر نماید.
5
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: اشنایی با علل حاملگی ناخواسته و راه های پیشگیری از آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 حاملگی ناخواسته را تعریف کند.
2 علل حاملگی ناخواسته را بیان کند.
3 عوارض روحی – روانی و اجتماعی حاملگی ناخواسته را شرح دهد.
4 راههای پیشگیری از حاملگی ناخواسته را بیان کند .
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی با یائسگی، عوارض و راه های پیشگیری از عوارض آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 یائسگی و مرحله گذر از یائسگی را توضیح دهد.
2 علائم یائسگی را بیان کند.
3 تغییرات روحی و روانی در دوران یائسگی را شرح دهد.
4 عوارض و راههای پیشگیری از عوارض یائسگی را بیان کند
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی با خشونت علیه زنان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 خشونت را تعریف کند.
2 انواع خشونت را نام برده و توضیح دهد
3 میزان بروز و شیوع خشونت را بیان کند.
4 عوامل زمینه ساز خشونت بر علیه زنان را نام ببرد.
5 راههای پیشگیری از خشونت علیه زنان را توضیح دهد.
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: اشنایی با نقش مردان در بهداشت باروری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اهمیت مشارکت مردان در بهداشت باروری را توضیح دهد.
2 موانع مشارکت مردان در بهداشت باروری را بیان کند .
3 نقش مردان در بهداشت باروری را از نظر کنفرانس جهانی جمعیت و توسعه شرح دهد.
4 حیطه های مشارکت مردان در سلامت باروری را نام ببرد.
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: آشنایی با سقط ، انواع آن و عوارض جسمانی- روانی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 سقط را تعریف کند.
2 انواع سقط را لیست نماید.
3 علل سقط را نام ببرد.
4 عوارض جسمانی - روانی و اجتماعی سقط را توضیح دهد
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: آشنایی با اهمیت فاصله گذاری بین حاملگی ها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اهمیت فاصله گذاری بین حاملگی ها را بیان کند.
2 انواع روش های فاصله گذاری بین حاملگی را لیست نماید.
3 در خصوص انواع روش های پیشگیری از بارداری توضیح دهد.
4 در خصوص منافع و موانع هریک از روش ها توضیح دهد
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: آشنایی با ناباروری و علل و عوامل ایجاد کننده
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نازایی را تعریف کند.
2 علل نازایی را بطور مختصر شرح دهد.
3 روش های تشخیص و درمان ناباروری را توضیح دهد.
4 انواع روش های کمک باروری را شرح دهد.


رفرنس ها :
1- بهداشت مادر و کودک: دکتر سوسن پارسای،پروانه رضا سلطانی چاپ سال 1395 2- کتاب بهداشت جامع عمومی جلد1،2،3:گروه نویسندگان اساتید دانشگاه آخرین چاپ 3- آخرین دستورالعملهای وزارتخانه در مورد بهداشت باروری