اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : مرضیه رئیسی آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: مامایی
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : مامایی سابقه آموزشی : 10
سابقه تدریس درس مورد نظر : 10
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: پرستاری مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 1 تعداد جلسه 8
تعداد ساعات : 16
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: نوع امتحان پایان ترم: صحیح - غلط، تستی - تشریحی، چند گزینه ای
اجزاءنمره نهائی
امتحان پایان ترم:85درصد
حضور منظم و به موقع درکلاس، انجام تکالیف، شرکت فعال در کلاس :10درصد
برقراری ارتباط مناسب با استاد و سایر دانشجویان و رعایت قوانین آموزش :5درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی- بحث گروهی- پرسش و پاسخ در طول دورهاستاد محور و دانشجو محور حضور منظم و به موقع درکلاس انجام تکالیف شرکت فعال در کلاس برقراری ارتباط مناسب با استاد و سایر دانشجویان رعایت قوانین آموزش شرکت درامتحان پایان ترم
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با خونریزیهای بعد از زایمان و صدمات وارده به مادر
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 2 مورد از علل وارونگی رحم را بطور خلاصه شرح دهد.
2 بعد از مطالعه شرح حال بیمار فرضی 2 روش مراقبت پرستاری برای بیمار مبتلا به DIC را طرح ریزی کند.
3 آمبولی مایع آمنیوتیک را بطور صحیح و بدون مراجعه به منبع تعریف کند.
4 خونریزی زودرس و دیررس مامایی را با ذکر علائم با یکدیگر به دقت مقایسه کند.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با زایمانهای سخت( دیستوشی ها)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 با توجه به عضو نمایش فرضی جنین ، نوع بریچ را تعیین کند.
2 دیس توشی شانه را در یک خط بطور صحیح تعریف نماید.
3 4 مورد از علل ماکروزومی را بدون مراجعه به کتاب ذکر کند.
4 مراقبتهای پرستاری در زایمانهای مشکل را مختصرا شرح دهد.
5 دیستوشی زایمانی ناشی از وضعیت غیرطبیعی لگن را به تنهایی و حداقل در یک خط تعریف کند.
6 انواع دیستوشی ناشی از اختلال عملکرد رحم را توضیح دهد.
7 اقدامات مربوط به دیستوشی ناشی از وضعیت غیرطبیعی لگن را با کمک مولاژ و با 80% صحت نمایش دهد.
8 یکی از راههای پیشگیری از پرولاپس بند ناف را مختصرا توضیح دهد.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با اعمال جراحی در مامایی و فورسپس و واکیوم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اپی زیاتومی را بطور صحیح در یک خط تعریف نماید.
2 مراقبتهای قبل و بعد از عمل سزارین را بطور خلاصه توضیح دهد.
3 4 مورد از شرایط گذاشتن واکیوم را پس از مطالعه ذکر کند.
4 حداقل 2 مورد از موارد انجام آمنیوتومی را ذکر نماید.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با دیابت در حاملگی و بیماریهای قلبی -عروقی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 4 مورد از اثرات دیابت بر حاملگی را با 90درصد صحت ذکر کند.
2 با توجه به شرح حال فرضی بیمار قلبی ،کلاس بندی آن را تشخیص دهد و مراقبتهای مورد نیاز را بطور کامل طرح ریزی کند.
3 با توجه به نتیجه آزمایش فرضی بتواند دیابت حاملگی را از پره دیابتیک بطور صحیح تمیز دهد.
4 برای ارزیابی سلامت جنین در بیمار مبتلا به دیابت حاملگی برنامه مراقبتی کامل بنویسد.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با بیماریهای کلیوی ،گوارشی و ریوی در حاملگی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تغییرات سیستم ادراری را در حاملگی بطور خلاصه شرح دهد.
2 موارد عدم ممنوعیت شیردهی در بیمار مبتلا به سل فعال را بدون مراجعه به کتاب توضیح دهد.
3 با مشاهده جواب آزمایش ادراری فرضی بتواند باکتریوری بدون علامت را درست تشخیص دهد.
4 حداقل 2 مراقبت پرستاری برای خانم دچار استفراغ وخیم حاملگی را طرح ریزی کند.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با بیماریهای عفونی در بارداری(آبله مرغان- هپاتیت-ایدز...)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 زمان تزریق ایمنوگلوبولین آبله مرغان به نوزاد را با توجه به زمان ابتلای مادر دقیقا تعیین کند.
2 روش مناسب زایمان را برای خانم مبتلا به هپاتیت فعال بدون مراجعه به منبع مشخص نماید.
3 حداقل 2 مورد از راههای کاهش انتقال بیماری ایدز به جنین را ذکر نماید.
4 4 مورد ازمراقبتهای پرستاری در خانم حامله مبتلا به هپاتیت ب را توضیح دهد
5 3 مورد از موارد ممنوعیت واکسیناسیون بر علیه بیماریهای عفونی در حاملگی را نام ببرد.
6 مراقبتهای پرستاری هنگام زایمان را در بیمار مبتلا به هرپس مختصرا شرح دهد.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با نازایی و عقیمی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع نازایی را ذکر نماید.
2 4 مورد از علل نازایی در مردان و زنان را بدون مراجعه به کتاب نام ببرد.
3 روشهای تشخیص نازایی در زنان را بطور خلاصه شرح دهد.
4 با مشاهده اسپرموگرام فرضی ، نازایی در مرد را بطورصحیح تشخیص دهد.
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با نوزادان آسیب پذیر
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 LBW,VLBW,ELBW را بدون مراجعه به منبع بطور صحیح تعریف نماید.
2 ناسازگاری RH,ABO را بدون مراجعه به منبع با یکدیگر مقایسه کند.
3 زمان انجام تعویض خون را با مشاهده نتیجه آزمایش فرضی نوزاد بطور دقیق تعیین کند.
4 مراقبتهای پرستاری در نوزاد داخل انکباتوررا کاملا شرح دهد.


رفرنس ها :
1-پرستاری بهداشت مادر و نوزاد:میترا ذوالفقاری، آخرین چاپ- 2-پرستاری بهداشت مادر و نوزاد صلاح زهی ، آخرین چاپ 3-:Leifer –Kaplan-Wong پرستاری بهداشت مادر و نوزاد- 4- پرستاری بهداشت مادر و نوزاد:Lowder milk Littleton-Murray-Landewig 5- بارداری و زایمان ویلیامز آخرین چاپ