اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : میثم حسینی امیری آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: پرستاری
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : هوشبری سابقه آموزشی : 0
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: هوشبری مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : آشنایی با بیماریهای داخلی و جراحی
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 3 تعداد جلسه 24
تعداد ساعات : 48
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: صحیح - غلط، چند گزینه ای، تشریحی نوع امتحان پایان ترم: صحیح - غلط، چند گزینه ای، تشریحی
اجزاءنمره نهائی
تکالیف (پژوهش و ترجمه):10درصد
حضور فعال:10درصد
امتحان میان ترم:30درصد
امتحان پایان ترم:50درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
آموزش در این درس به شیوه سخنرانی و پرسش و پاسخ می‌باشد.استاد محور و دانشجو محور حضور منظم و فعال در کلاس انجام پیش مطالعه براساس موضوعات تعیین شده و کسب آمادگی برای پاسخ گویی به سوالات ارائه تکالیف بصورت منظم
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با تعريف سلامتی، بيماري، طبقه بندي و منشأ بيماريها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 وضعیت سلامتی و بیماری را مقایسه نماید.
2 نحوه طبقه‌بندی بیماریها را توضیح دهد.
3 منشاء بیماریها را توضیح دهد.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با انواع كم خوني‌ها و ترومبوسیتوپنی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 آنمی را تعریف کنند.
2 انواع آنمی را مقایسه نمایند.
3 درمان و مرراقبت در بیمار مبتلا به آنمی را توضیح دهند.
4 ترمبوسیتوپنی را توضیح دهند.
5 آنمی سلول داسی شکل را توضیح دهند.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با بیماری‌های سیستم ادراری تناسلی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع سنگ کلیه (نفرولیتیاز) را نام ببرند.
2 درمان و مراقبت در بیمار مبتلا به سنگ کلیه را توضیح دهند.
3 گلومرونفریت حاد و مزمن را مقایسه نماید.
4 گلومرونفریت حاد و مزمن را مقایسه نماید.
5 درمان و مراقبت در انواع گلومرونفریت را توضیح دهند.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با ادم حاد ریه، آتلکتازی و نارسایی تنفسی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ادم حاد ریه را توضیح دهد.
2 درمان و مراقبت در ادم حاد ریه را توضیح دهد.
3 آتلکتازی را شرح دهد.
4 درمان و مراقبتهای لازم در بیمار مبتلا به آتلکتازی را لیست نماید.
5 نارسایی تنفسی را توضیح دهد.
6 مراقبت و درمان در نارسایی تنفسی را توضیح دهد.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با بیماری‌های چشم، گوش و حلق و بینی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بیماری کاتاراکت را توضیح دهد.
2 بیماری گلوکوم را توضیح دهد.
3 بیماری‌های گوش خارجی، داخلی و میانی را مقایسه نماید.
4 گلودرد و فارنژیت را توضیح دهند.
5 سرطان حنجره را شرح دهند.
6 لارنژیت را توضیح دهند.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با بیماری‌های مادرزادی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 آنتروکولیت نکروزان نوزادی را توضیح دهند.
2 فتق دیافراگماتیک مادرزادی را شرح دهند.
3 بیماری هیپوسپادیاس را توضیح دهند.
4 کوآرکتاسیون آئورت را توضیح دهند.
5 نقص دیواره بین دو بطن را توضیح دهند.
6 تترالوژی فالوپ را توضیح دهند.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با دیابت
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع دیابت را مقایسه نماید.
2 نحوه تشخیص دیابت را شرح دهد.
3 ریسک فاکتورهای دیابت را توضیح دهد.
4 راهای کنترل و درمان دیابت را لیست نماید.
5 عوارض حاد دیابت را نام ببرد.
6 عوارض حاد دیابت را نام ببرد.
7 عوارض مزمن دیابت را مقایسه نماید.
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با بیماری‌های غدد تيروئيد
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بیماری هایپرتیروئیدی را توضح دهند.
2 علائم هایپرتیروئیدی را لیست نماید.
3 مراقبت و درمان در بیمار مبتلا به هایپرتیروئیدی را لیست نماید.
4 بیماری هایپوتیروئدی را توضیح دهد.
5 علائم هایپوتیروئیدی را لیست نماید.
6 مذاقبت و درمان در بیمار مبتلا به هایپوتیروئیدی را توضیح دهد.
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با بیماری‌های گوارشی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بیماری گاستریت را شرح دهند.
2 زخم پپتیک را توضیح دهند.
3 کولیت اولسراتیو و بیماری کرون را شرح دهند.
4 فتق هیاتال را توضیح دهند.
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با هپاتیت و سیروز کبدی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع هپاتیت را مقایسه نمایند.
2 مراقبت و درمان در بیمار مبتلا به هپاتیت را توضیح دهند.
3 علل سیروز کبدی را لیست نمایند.
4 مراقبت و درمان در بیمار مبتلا به سیروز کبدی را توضیح دهند.
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی با بیماری بیماری پارکینسون و سندرم گیلن باره
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بیماری پارکیسون را توضیح دهند.
2 مراقبت و درمان در بیمار مبتلا به بیماری پارکینسون را لیست نماید.
3 سندرم گیلن باره را توضیح دهد.
4 مراقبت و درمان در سندرم گیلن باره را توضیح دهند.
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی با انواع صرع، بیماری انسفالیت و مننژیت
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع صرع را نام ببرند.
2 درمان و مراقبت در بیمار مبتلا به صرع را توضیح دهد.
3 بیماری انسفالیت را شرح دهد.
4 مراقبت در بیمار مبتلا به انسفالیت را توضیح دهد.
5 علائم بیماری مننژیت را لیست نماید.
6 مراقبت و درمان در بیمار مبتلا به مننژیت را توضیح دهند.
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: آشنایی با بیماریهای روانی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اختلالات روان پریشی را توضیح دهند.
2 اختلالات روانی مربوط به اختلال شناختی را توضیح دهند.
3 بیماری اسکیزوفرنی را توضیح دهند.
4 اختلالات خلقی را توضیح دهند.
5 اختلالات اضطرابی را توضیح دهند.
6 انواع اختلالات شخصیتی را لیست نماید.
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: آشنایی با اقدامات درمانی در بیماریهای روانی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 درمانهای دارویی در روانپزشکی را توضیح دهند.
2 درمانهای روانی در روانپزشکی را لیست نمایند.
3 تشنج درمانی الکتریکی را توضیح دهند.
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: آشنایی با بیماریهای سالمندی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 سالمندشناسی و سیستم مراقبت از سلامتی را توضیح دهند.
2 بیماری های مزمن و افراد مسن را لیست نماید.
3 مراقبت و ملاحظات خاص در درمان بیماریهای سالمندی را توضیح دهد.
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: آشنایی با بیماریهای شریان کرونر
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 عوامل خطر بیماریهای عروق کرونر قلب را لیست نماید.
2 انواع آنژِین قلبی را نام ببرند.
3 انفارکتوس میوکارد را توضیح دهند.
4 نحوه تشخیص انفارکتوس میوکارد را توضیح دهند.
5 مراقبت و درمان در انفارکتوس میوکارد را توضیح دهند.
شماره جلسه: 17
اهداف کلی: آشنایی با بیماری نارسایی قلبی و انواع آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نارسایی احتقانی قلب را توضیح دهند.
2 علل نارسایی احتقانی قلب را نام ببرند.
3 علائم نارسایی قلب راست را با قلب چپ مقایسه نمایند.
4 درمان و مراقبت در بیمار مبتلا به نارسایی احتقانی قلب را توضیح دهند.
شماره جلسه: 18
اهداف کلی: آشنایی با بیماری ترومبوز وریدهای عمقی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ترومبوز ورید عمقی را توضیح دهند.
2 عوامل تریاد ویرچو را نام ببرند.
3 درمان و مراقبت در ترمبوز ورید عمقی را توضیح دهند.
4 وریدهای واریسی را شرح دهند.
5 نارسایی مزمن وریدی را توضیح دهند.
شماره جلسه: 19
اهداف کلی: آشنایی با اختلالات دریچه‌ای قلب
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تنگی میترال را توضیح دهند.
2 پرولاپس دریچه میترال را توضیح دهند.
3 نارسایی میترال را توضیح دهند.
4 تنگی آئورت را توضیح دهند.
5 نارسایی آئورت را توضیح دهند.
شماره جلسه: 20
اهداف کلی: آشنایی با عوارض احتمالی عمل جراحی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 جراحی سرپایی را توضیح دهند.
2 انواع جراحی را طبقه‌بندی نمایند.
3 مراقبتهای پرستاری قبل از عمل جراحی را توضیح دهند.
4 مراقبتهای پرستاری حین عمل جراحی را توضیح دهند.
5 مراحل مراقبت بعد از هوشبری را شرح دهند.
6 مراقبتهای پرستاری پس از عمل جراحی را لیست نمایند.
شماره جلسه: 21
اهداف کلی: آشنایی با اعمال جراحی سیستم تنفس و قلب و عروق
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 جراحی برونکوسکوپی رژید را شرح دهند.
2 روشهای ترمیم یا تعویض دریچه را لیست نمایند.
3 جراحی پیوند قلب را شرح دهند.
4 جراحی سیستم هدایتی قلب را شرح دهند.
شماره جلسه: 22
اهداف کلی: آشنایی با اعمال جراحی دستگاه گوارش
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 جراحی ازوفاگگوسکوپی را شرح دهند.
2 جراحی آپاندکتومی را شرح دهند.
3 جراحی اسپلنکتومی را شرح دهند.
4 جراحی سینوس پیلونیدال را شرح دهند.
5 جراحی کله سیستکتومی را شرح دهند.
شماره جلسه: 23
اهداف کلی: آشنایی با اعمال جراحی اعصاب و غدد
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 جراحی کرانیوتومی اورژانس و تحسسی را توضیح دهند.
2 جراحی پارتیروئیدکتومی را شرح دهند.
3 جراحی تیروئیدکتومی را شرح دهند.
شماره جلسه: 24
اهداف کلی: آشنایی با اعمال جراحی گوش و حلق و بینی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 جراحی میرنگوتومی را شرح دهند.
2 جراحی تمپانوپلاستی را شرح دهد.
3 جراحی تانسیلکتومی را شرح دهند.
4 جراحی رینوپلاستی را شرح دهند.


رفرنس ها :
Smeltzer SC, Bare BG, Hinkle JL, Cheever KH Brunner & Suddarth’s Textbook of Medical-Surgical Nursing. 12th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins 2010.  Yazdimoghadam H, Rad M. Medical Surgical Diseases. 1393.  حسینی امیری میثم، درسنامه آشنایی با بیماریهای داخلی-جراحی 1395، دانشگاه علوم پزشکی قم