اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : علی محمدی ولدانی آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: معارف
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : معارف سابقه آموزشی : 20
سابقه تدریس درس مورد نظر : 20
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: دندانپزشکی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1390
اطلاعات مربوط به درس : منابع اسلامی
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 2 تعداد جلسه
تعداد ساعات : 0
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: ندارد
اجزاءنمره نهائی
تکالیف (پژوهش و ترجمه):10درصد
حضور فعال:10درصد
امتحان پایان ترم:80درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: شناخت نهج البلاغه برای تغییر در رفتار و شناخت امیر المؤمنین (ع) و شناخت عثمان بن حنیف
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 آثار بی توجهی به گناه را توضیح دهد
2 بلای بزرگ تجمل پرستی برای همه جوامع را شرح دهد
3 سیر کردن گرسنگان از منظر نهج البلاغه را بیان کند.
4 نحوه الگو شدن در جامعه را از منظر نهج البلاغه شرح دهد.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: شناختی از نهج البلاغه در رابطه با (مهمانی و عدم تشریفات در زندگی)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 جاذبه های روح انسانی را توضیح دهد
2 مسئله آیا اسلام با مهمانی کردن مخالف است را بیان نماید.
3 این سؤال که آیا خدای اغنیاء و فقرا دو تا هست را شرح دهد.
4 چگونگی زنده نگه داشتن عواطف در زندگی را توضیح دهد.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: شناخت از نهج البلاغه در رابطه با حق الناس و حق الله
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اهمیت حق الناس از نظر اسلام را بیان نماید.
2 انواع حق الناس را توضیح دهد.
3 مفهوم ربا را شرح دهد.
4 علّت حرام بودن ربا را توضیح دهد.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: مسئله شناخت از (غذاهای حرام، شبهناک و حلال) از منظر نهج البلاغه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 علّت پرهیز از خوردن غذاهای شبهناک را بیان نماید.
2 آثار وضعی خوردن حرام را توضیح دهد.
3 شرایط اجابت دعا را توضیح دهد.
4 عوامل انجام مهمانی در جهت رضای الهی را بیان نماید.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: الگو گیری از امام را بر اساس آموزه های نهج البلاغه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 چرایی خوردن دو قرص نان در روز را توسط امام بیان نماید.
2 چرایی گفتن اعینونی توسط امام را شرح دهد.
3 چرایی استفاده امام از طرمیه را شرح دهد.
4 مفهوم سداد را توضیح دهد.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: زهد و فلسفه زهد از منظر نهج البلاغه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بیان نماید آیا همه مردم نان جو خورده و لباس کهنه بپوشند.
2 توضیح دهد چه زمانی به بلوغ ایمانی و اسلامی می رسیم.
3 مفهوم زهد در مقابل چیست را شرح دهد.
4 یکی از آیات زهد را بیان نماید.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: شناخت از نهج البلاغه در رابطه با افراط و تفریط در زندگی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 معیار ارزشها را بیان نماید.
2 مفهوم افراط و تفریط را توضیح دهد.
3 مفهوم اعتدال را شرح دهد.
4 معیار شخصیت در اسلام را توضیح دهد.
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: حبّ دنیا از دیدگاه امیر المؤمنین در نهج البلاغه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 توضیح دهد آیا دنیا مذّمت شده است.
2 مفهوم حبّ الدنیا را توضیح دهد.
3 تعبیر قرآن از حیات دنیوی را بیان نماید.
4 بیان نماید در قرآن چند بار از کلمه دنیا استفاده شده است.
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: دیدگاه امیر المؤمنین در نهج البلاغه در مبارزه و مخالفت با فقر
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ویژگیهای انسانهای محتاط را بیان نماید.
2 ارتباط زهد و تواضع را بیان کند.
3 توضیح دهد آیا اسلام مدافع فقر است.
4 شرح دهد آیا زهد برخورد انسان با مواهب دنیاست.
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: شناختی از دنیا پرستی با توجه به مفاهیم نهج البلاغه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بیان نمایدآیا با ثروت میتوان آخرت را یافت.
2 بیان نماید قارون در قرآن سمبل چیست.
3 شرح دهد دنیا هدف است یا وسیله.
4 بیان نماید گل در چند چیز ضرب المثل است.
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: توضیح موضوع فدک
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 چرایی غصب فدک را توضیح دهد.
2 چرایی هبه کردن فدک به حضرت زهرا(س) توسط پیامبر را شرح دهد.
3 توضیح دهد آیا صرف نظر سخاوتمندانه از فدک به معنای رضایت است.
4 توضیح دهدآیا فدک امانت است یا امتیاز مادی.
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: ریاضت مشروع و غیر مشروع از منظر مفاهیم نهج البلاغه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مفهوم ریاضت را بیان نماید.
2 توضیح دهد افتخار انسانها در زندگی به چیست.
3 مفهوم انسان حقیقی را شرح دهد.
4 تفاوت شیعه با صوفیگری را توضیح دهد.
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: همبستگی اسلامی و انسانی از منظر نهج البلاغه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تفاوت همبستگی اسلامی و انسانی را بیان نماید.
2 توضیح دهد نوع زندگی پیشوایان چگونه باید باشد.
3 هدف از خلقت را شرح دهد.
4 تفاوت اهل فضیلت و افتخار را با اهل سلامت توضیح دهد.
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: همدردی رهبر با مردم از دیدگاه نهج البلاغه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 توضیح دهد آیا رئیس جامعه می تواند در زندگی اجتماعی اسوه نباشد.
2 وظایف رهبر جامعه را بیان نماید.
3 تفاوت بین خداپرستان و مادیگران را بیان نماید.
4 هدف خداوند از امتحان کردن انسانها را توضیح دهد.
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: استقامت در برابر مشکلات با توجه به مفاهیم نهج البلاغه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 داستان ابوسفیان ، معاویه و یزید را بداند.
2 رابطه گناه با فساد را توضیح دهد.
3 مراد از جسم مرکوس در مورد معاویه را بیان نماید.
4 دیدگاه علی علیه السلام در مورد معاویه را توضیح دهد.
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: شناخت از نهج البلاغه در رابطه با عرفان اسلامی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تفاوت عرفان اسلامی و انحرافی را بیان نماید.
2 دنیا از منظر حضرت علی (ع) را توضیح دهد.
3 ویژگی های عرفان حقیقی را بیان نماید.
4 تفاوت موحّد و غیر موحّد در عمل را توضیح دهد.


رفرنس ها :