اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : مرتضی نصیری آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: پرستاری
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : اتاق عمل سابقه آموزشی : 0
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: اطاق عمل مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : تکنولوژی جراحی در جراحی های اورولوژی (ادراری-تناسلی)
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 1 تعداد جلسه 8
تعداد ساعات : 16
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: چند گزینه ای، تستی
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:10درصد
امتحان پایان ترم:75درصد
 ارائه تکالیف از پیش تعیین شده :15درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث گروهی، یادگیری مبننی بر تیم استاد محور و دانشجو محور حضور منظم و فعال در کلاس، ارائه تکالیف بصورت منظم و براساس تاریح های از پیش تعیین شده، شرکت در امتحان
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با آناتومی دستگاه ادراری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 آناتومی غده فوق کلیه را با جزئیات شرح دهد.
2 آناتومی کلیه و حالب را با زبان خود توضیح دهد.
3 آناتومی پروستات را همراه با رسم شکل نمایش دهد.
4 آناتومی بیضه و پنیس را بیان کند.
5 آناتومی مثانه را همراه با نکات تکمیلی توضیح دهد.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با اصطلاحات جراحی های اورولوژی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 پیشوندها را در اصطلاحات مربوط به «جراحی های اورولوژی» شرح دهد.
2 پسوندها را در اصطلاحات مربوط به «جراحی های اورولوژی» را توضیح دهد.
3 ریشه ها را در اصطلاحات مربوط به «جراحی های اورولوژی» نام برده و توضیح دهد.
4 در تمرین کار در کلاس، اصطلاحات «جراحی های اورولوژی» را شناسایی، استخراج و تعریف کند.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با ابزار، وسایل و تجهیزات مرتبط با جراحی های اورولوژی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 وسایل آندوسکوپیک مربوط به اعمال جراحی های اورولوژی را بطور صحیح بشناسد و کارشان را توضیح دهد.
2 نحوه ی کار با ابزار های (شامل اکارتورها، قیچی ها، فورسپس ها و ...) جراحی های اورولوژی را فراگیرد.
3 ست های جراحی های اورولوژی را بطور صحیح یاد گیرد.
4 تجهیزات غیراندوسکوپیک جراحی های اورولوژی را بطور صحیح فرا گیرد.
5 لوازم مصرفی جراحی های اورولوژی را آماده و بکار گیرد.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با سنگ های ادراری و جراحی های کلیه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع سنگ های ادراری را با هم مقایسه کند.
2 انواع دیالیز و نحوه انجام آن ها را توضیح دهد و با هم مقایسه کند.
3 نحوه انجام نفرکتومی باز و مراقبت های قبل و بعد از آن را به زبان خود بیان کند.
4 نحوه انجام نفروستومی و مراقبت های قبل و بعد از آن را بیان کند.
5 نحوه انجام نفرکتومی لاپاراسکوپیک و مراقبت های قبل و بعد از آن را به زبان خود توضیح دهد.
6
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با جراحی های حالب
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 علائم، نحوه جراحی و مراقبت های قبل و بعد از جراحی انسداد حالب را به زبان خود بیان کند.
2 علائم، نحوه جراحی و مراقبت های قبل و بعد از جراحی آسیب حالب را به زبان خود توضیح دهد.
3 نحوه جراحی یوروتروستومی و مراقبت های قبل و بعد از آن را به زبان خود بیان کند.
4 علائم، نحوه جراحی و مراقبت های قبل و بعد از جراحی یورتروسل را ذکر کند.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با جراحی های مثانه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع تومورهای مثانه را با هم مقایسه کند.
2 نحوه جراحی و مراقبت های قبل و بعد از جراحی سیستوستومی را به زبان خود بیان کند.
3 نحوه جراحی و مراقبت های قبل و بعد از جراحی سیستکتومی را به زبان خود توضیح دهد.
4 نحوه جراحی بی اختیاری ادراری و مراقبت های قبل و بعد از آن را به زبان خود بیان کند.
5 علائم، نحوه جراحی و مراقبت های قبل و بعد از جراحی ریفلاکس مثانه به حالب را ذکر کند.
6
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با جراحی های پروستات
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع سرطان پروستات را با هم مقایسه کند.
2 نحوه جراحی و مراقبت های قبل و بعد از جراحی هایپرتروفی خوش خیم پروستات را به زبان خود بیان کند.
3 نحوه جراحی و مراقبت های قبل و بعد از جراحی پروستاتکتومی را به زبان خود توضیح دهد.
4 نحوه نمونه برداری از پروستات و مراقبت های قبل و بعد از آن را بیان کند.
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با جراحی های اندام های تناسلی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع انسداد مجرای انزالی را با هم مقایسه کند.
2 نحوه جراحی و مراقبت های قبل و بعد از جراحی اصلاح تنگی ماتوس پیشابراه را به زبان خود بیان کند.
3 نحوه جراحی و مراقبت های قبل و بعد از جراحی هیدروسلکتومی را به زبان خود توضیح دهد.
4 نحوه پروسیژر واریکوسلکتومی و مراقبت های قبل و بعد از آن را بیان کند.
5 نحوه جراحی و مراقبت های قبل و بعد از جراحی ارکیدوپکسی و ارکیدکتومی را به زبان خود توضیح دهد.


رفرنس ها :
1- ساداتی لیلا، گلچینی احسان. تکنولوژی جراحی اورولوژی. انتشارات جامعه نگر؛ چاپ اول: 1390. 2- ساداتی لیلا، گلچینی احسان. تکنیک اتاق عمل: اعمال جراحی (جلد دوم) بری و کهن. انتشارات جامعه نگر؛ چاپ دوم: 1394.