اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : سمیرا حاجی صادقی آخرین مدرک تحصیلی: متخصص رشته تحصیلی: دندانپزشکی بیماری های دهان و فک و صورت
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : بیماری های دهان و فک و صورت سابقه آموزشی : 2
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: دندانپزشکی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : درمان جامع دندانپزشکی (2)
نوع درس: کارورزی تعداد واحد: 0.6 تعداد جلسه 3
تعداد ساعات : 15
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: ندارد
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:10درصد
میانگین مرات بخشی:90درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی پاورپوینت مطرح کردن یک کیس میتلا به بیماری سیستمیک در هر جلسه و مباحثه گروهیاستاد محور و دانشجو محور - ورود و خروج به موقع - توجه و دقت در مباحث ارائه شده - شرکت در پرسش و پاسخ به سوالات مطرح شده از طرف استاد - حضور فعال درکلاس - شرکت در امتحان
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با اصول انتخاب بیمار جامع و اخذ تاریخچه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بتواند بر اساس کوریکولوم آموزشی بیمار مناسب( بیمار 3 درمانه) را انتخاب نماید.
2 دانشجو بتواند شکایت اصلی بیمار را ثبت نماید
3 دانشجو بتواند مروری جامع بر ارگان ها ی مختلف بیمار، سابقه ابتلا به بیماری های سیستمیک و مصرف دارو را به درستی انجام دهد.
4 دانشجو بتواند با توجه به تاریخچه اخذ شده تدابیر دندانپزشکی مورد نیاز بیمار را اعمال کند.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با انجام و ثبت معاینات
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بتواند به درستی بافت داخل دهان را معاینه کند
2 دانشجو بتواند معاینات خارج دهانی را به طور کامل انجام دهد.
3 دانشجو بتواند داروهای مصرفی بیمار را بطور کامل ثبت کند
4 دانشجو بتواند بر اساس معاینات داخل و خارج دهانی و وضعیت سیستمیک بیمار، طرح درمان جامع ارائه دهد.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با ارائه طرح درمان جامع و تحویل پرونده درمان جامع
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بتواند طرح درمان بیمار خود را در بخش های درمان جامع( پریو- جراحی یا ترمیمی -اندو-پروتز) ارائه دهد.
2 دانشجو بر اساس اولویت های درمانی بیمار، اقدام به درمان بیمار کند.
3 دانشجو بتواند مشاوره های بین بخشی لازم را به درستی انجام دهد
4 دانشجو بتواند گزارشی از درمان جامع براساس پرونده بیمار به بخش تحویل دهد.


رفرنس ها :
dental management of medically compromised patient fallaca2013 oral medicine 2015 burket