اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : احسان شریفی پور آخرین مدرک تحصیلی: متخصص رشته تحصیلی: داخلی مغز و اعصاب بزرگسالان
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : نورولوژی سابقه آموزشی : 1
سابقه تدریس درس مورد نظر : 2
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: دستیاری داخلی مقطع: دستیاری(رزیدنتی) نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : دستیاری بیماریهای اعصاب
نوع درس: دستیاری تعداد واحد: تعداد جلسه 6
تعداد ساعات : 0
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: DOPS، شفاهی، Osce (بررسی بیمار، معاینه فیزیکی، معاینه تشخیصی، ارزیابی بالینی با ساختار عینی)، OSPE (ارزیابی عملی با ساختار عینی) نوع امتحان پایان ترم: DOPS، شفاهی، تشریحی، Osce (بررسی بیمار، معاینه فیزیکی، معاینه تشخیصی، ارزیابی بالینی با ساختار عینی)، OSPE (ارزیابی عملی با ساختار عینی)
اجزاءنمره نهائی
ارائه گزارش صبحگاهی، راند فعال آموزشی، گراند راند بین گروهی، ارائه کنفرانس و ژورنال کلاب:5درصد
حضور فعال در بخش، درمانگاه و انجام امور پاراکلینیک:15درصد
حضور فعال در امور درمانی اورژانس و حضور فعال در کشیک با تأیید گروه آموزشی مربوطه و اداره و آموزش به دانشجویان پزشکی:15درصد
مهارت های عملی، اخلاقی و ارتباطی و ارائه شرح حال بیماران:15درصد
رعایت قوانین آموزشی مرکز:5درصد
امتحان میان ترم:15درصد
امتحان پایان ترم:30درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
- آموزش در گروه های بزرگ نظیر کنفرانس های درون بخشی و بین بخشی،گزارش صبحگاهی، موربیدیتی، مورتالیتی و ژورنال کلاب -چک کردن نوشته های دانشجو در پرونده و تذکر موارد نادرست -ارزیابی مهارت های ارتباطی بالینی -آموزش به روش PBL آموزش برمبنای آموزش بالینی با تقویت رویکرد آموزش سرپایی و آموزش حین ارائه خدمت(راند و گراند راند) - راهنمایی جهت انجام پروژه های پژوهشی -طرح بررسی مهارت های عملی و نظارت بر بالین بیمار -بررسی بازخورد مهارت های ارتباطی و اخلاقی از طریق اجزای درگیر در فعالیت بالین استاد محور و دانشجو محور - ورود و خروج به موقع - توجه و دقت در مباحث ارائه شده - شرکت در پرسش و پاسخ به سوالات مطرح شده از طرف استاد - هماهنگی با استاد و واحد آموزش - رعایت قوانین آموزشی و اداری آن مرکز - ارائه شرح حال بیماران - انجام امور خواسته شده از طرف استاد و آموزش مرکز و مشارکت فعال در روند تشخیص و درمان بیمار - حضور فعال دربخش و درمانگاه و اورژانس - شرکت فعال در کشیک ها -ارائه وشرکت در ژورنال کلاب ، راند ، گراند راند، کنفرانس های محوله ازسوی استاد - اداره و آموزش به دانشجویان پزشکی - شرکت در امتحانات مشخص شده
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
اینترنت
پاور پوینت
بیمار نما
بیمار و تجهیزات بیمارستان
تجهیزات مرکز مهارت های بالینی
بیمارستان
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با وظایف حرفه ای
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 در نقش تشخیص دهنده چگونگی برخورد صحیح با بیمار ، همراهان و همکاران را اجرا نماید.
2 شرح حال گیری را به طور صحیح و کامل انجام داده و از دانشجویان پزشکی انجام صحیح آن را بخواهد.
3 معاینه فیزیکی دقیق را تحت نظر استاد به طور کامل انجام داده و به دانشجویان پزشکی توضیح دهد.
4 محل ضایعه را تحت نظر استاد تشخیص داده و به دانشجویان پزشکی توضیح دهد.
5 نحوه ارزیابی در مراجعه بعدی را تحت نظر استاد اجرا نموده و برای دانشجویان پزشکی شرح دهد.
6 نحوه کامل و صحیح ثبت پرونده بیمار را انجام داده و آن را برای دانشجویان پزشکی شرح دهد.
7 تشخیص افتراقی بیماری را تحت نظر استاد گزارش داده و برای دانشجویان پزشکی شرح دهد.
8 نحوه Approch به تشخیص دقیق را تحت نظر استاد اجرا نموده و برای دانشجویان پزشکی توضیح دهد..
9 تمامی فعالیتهای دانشجویان پزشکی را نظارت نموده وبه استاد گزارش نماید.
10 نگهداری اسرار بیمار را به دانشجویان پزشکی توضیح دهد.
11 آزمایشات تشخیصی را به طور صحیح درخواست نماید و نتایج را در حضور استاد برای دانشجویان عنوان نماید.
12 دارو را به طور منطقی تجویز نموده و پروسیجرهای درمانی مجاز را انجام داده و به دانشجویان پزشکی یاد دهد.
13 در نقش مشاوره برقراری ارتباط با همکاران در سطوح مختلف، درخواست مشاورات پزشکی و ارائه مشاوره تخصصی به متقاضیان را در حضور استاد جهت دانشجویان اجرا نماید.
14 پایش و پیگیری درمان بیماران را انجام داده و به دانشجویان پزشکی آموزش دهد.
15 ارائه مشاوره تخصصی به متقاضیان را انجام داده و به دانشجویان پزشکی آموزش دهد.
16
17 یک پروتوکول تشخیصی منطقی و مناسب برای بیمار را تحت نظارت استاد به صورت مرحله مرحله واقعی طراحی و اجرا نماید.
18 توانایی تشخیص سریع و دقیق اورژانس های نورولوژی و برخورد مناسب با آنها را پیدا نماید.
19
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با پاراکلینیک بیماری های مغز و اعصاب
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 لوکالیزاسیون ضایعات نورولوژیک در بیماران را تحت نظر استاد اجرا نموده و به دانشجویان پزشکی آموزش دهد.
2 اندیکاسیون ها و اصول EMG در بیماران را تحت نظر استاد انجام داده و به دانشجویان پزشکی آموزش دهد.
3 اندیکاسیون ها و اصول الکتروانسفالوگرافی در بیماران را تحت نظر استاد انجام داده و به دانشجویان پزشکی آموزش دهد.
4 نحوه تشخیص و درمان سایر سردردهای شایع را تحت نظر استاد گزارش و اجرا نموده و برای دانشجویان پزشکی شرح دهد.
5 نحوه استفاده از پاراکلینیک دقیق ( استفاده از آموزش سی تی اسکن ) در بیماران را تحت نظر استاد گزارش نموده و به دانشجویان پزشکی آموزش دهد.
6 نحوه استفاده و اندکاسیون گذاری نوروسونولوژی در بیماران عروق مغز به طور صحیح انجام دهد.
7 نحوه جستجوی علمی در منابع معتبر در مورد پاراکلینیک بیماری های مغز و اعصاب بر اساس آخرین یافته های روز دنیا را به خوبی استفاده نماید و به دانشجویان آموزش دهد
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با اورژانس ها و بیماری های شایع تر نورولوژی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تشنج و اپی لپسی در بیماران را تحت نظر استاد تشخیص داده و به دانشجویان پزشکی آموزش دهد.
2 استاتوس و اپی لپتیکوس در بیماران را تحت نظر استاد تشخیص و به دانشجویان پزشکی آموزش دهد.
3 بیماری های عروقی(هموراژیک و ایسکیمیک) مغز در بیماران را تحت نظارت استاد تشخیص داده و به دانشجویان پزشکی آموزش دهد.
4 فلج شل حاد را در بیمماران تشخیث داده و به دانشجویان پزشکی آموزش دهد.
5 خدمات جانبی و پرستاری و نگهدارنده بیمار کمایی را تحت نظر استاد اجرا نموده و برای دانشجویان پزشکی شرح دهد..
6 بیماری MS و انواع آن را تحت نظارت استاد تشخیص داده و به دانشجویان پزشکی آموزش دهد.
7 علل انواع تشنج در سنین مختلف در بیماران را با نظارت استاد گزارش و انجام داده و به دانشجویان پزشکی آموزش دهد.
8 نحوه استفاده، عوارض و فواید داروهای ضد تشنج به دانشجویان پزشکی آموزش دهد.
9 کمردردهای حاد و مزمن در بیماران را به دانشجویان پزشکی آموزش دهد.
10 برخورد با انواع سردردها در بیماران را تشخیص داده و به دانشجویان پزشکی آموزش دهد.
11 برخورد با انواع اختلالات خواب در بیماران را تشخیص داده و به دانشجویان پزشکی آموزش دهد.
12 در مواجهه با بیماری عضلانی اسکلتی برخورد تشخیصی و درمانی مناسب را انجام داده و به به دانشجویان آموزش دهد.
13 در مواجهه با سرگیجه و اختلالات تعادلی برخورد تشخیصی و درمانی مناسب را انجام داده و به به دانشجویان آموزش دهد.
14 بیماری میاستنی گراویس و بوتولیسم را دقیقاً تشخیص داده و نحوه ی رویکرد مناسب تشخیصی درمانی را استفاده نماید.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با عفونت و بیماری های عضلانی و ضایعات فضاگیر مغزی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 پلی میوزیت ومیوپاتی های التهابی در بیماران را تحت نظر استاد تشخیص داده و به دانشجویان پزشکی آموزش دهد.
2 نوروپاتی ها به ویژه نوروپاتی دیابتی در بیماران را تشخیص و به دانشجویان پزشکی آموزش دهد.
3 مننژیت ها را تحت نظارت استاد در بیماران تشخیص داده و به دانشجویان پزشکی آموزش دهد.
4 نحوه استفاده، عوارض و فواید داروهای ضد تشنج را تحت نظر استاد به دانشجویان پزشکی آموزش دهد.
5 آبسه های مغزی را تحت نظارت استاد در بیماران را تشخیص داده و به دانشجویان پزشکی آموزش دهد.
6 علائم تومورهای مغزی در بیماران را تحت نظارت استاد تشخیص داده وو به دانشجویان پزشکی آموزش دهد.
7 عوارض نورولوژیک بیماری های عفونی در بیماران را تشخیص و به دانشجویان پزشکی آموزش دهد.
8 علائم و نشانه های بیماری های اتوایمیون سیستم اعصاب را شناخته و با پروتوکول درمانی آشنایی کافی داشته باشد.
9 توانایی تنظیم پروتوکول تشخیصی درمانی مناسب برای بیماری های ذکر شده داشته باشد.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با دیمانس، بیماری های حرکتی و عوارض نورولوژیک سایر بیماریهای دیگر
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 زوال عقل و آلزایمر در بیمارن را تحت نظارت استاد تشخیص داده و به دانشجویان پزشکی آموزش دهد.
2 بیماری های پارکینسون در بیماران را تشخیص داده و به دانشجویان پزشکی آموزش دهد.
3 عوارض نورولوژیک بیماری های هماتولوژیک را تحت نظارت استاد در بیماران را تشخیص داده و به دانشجویان پزشکی آموزش دهد.
4 عوارض نورولوژیک بیماری های کلیوی را تحت نظارت استاد در بیماران را تشخیص داده و به دانشجویان پزشکی آموزش دهد.
5 عوارض نورولوژیک بیماری های کبدی را تحت نظارت استاد در بیماران را تشخیص داده و به دانشجویان پزشکی آموزش دهد.
6 عوارض نورولوژیک بیماری های ریوی را تحت نظارت استاد در بیماران را تشخیص داده و به دانشجویان پزشکی آموزش دهد.
7 عوارض نورولوژیک بیماری های آندوکرین را تحت نظارت استاد در بیماران را تشخیص داده و به دانشجویان پزشکی آموزش دهد.
8 عوارض نورولوژیک بیماری های استخوانی را تحت نظارت استاد در بیماران را تشخیص داده و به دانشجویان پزشکی آموزش دهد.
9 عوارض نورولوژیک بیماری های تغذیه ای در بیماران را تشخیص داده و به دانشجویان پزشکی آموزش دهد.
10 عوارض نورولوژیک الکلیسم حاد و مزمن در بیماران را تشخیص داده و به دانشجویان پزشکی آموزش دهد.
11 عوارض نورولوژیک داروها به ویژه داروهای شیمی درمانی در بیماران را تحت نظارت استاد تشخیص داده و به دانشجویان پزشکی آموزش دهد.
12 نحوه مواجهه با بیماران صرع به صورت تشخیص و درمان مناسب انجام شود و به دانشجویان آموزش دهد.
13 انواع بیماری های دژنراتیو و نادر مسبب زوال عقلی را شناخته و در نحوه ی تشخیص و درمان آنها تسلط داشته باشد.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با اصول اخلاقی برخورد با بیمار ، دانشجویان و پرسنل
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اصول اولیه اخلاق انسانی اسلامی در جهت رعایت حقوق کامل بیمار را آشنا بوده و اجرا نماید و به دانشجویان پزشکی آموزش دهد.
2 اصول اولیه اخلاق انسانی اسلامی و برخورد مناسب با دانشجویان پزشکی را آشنا بوده و اجرا نماید و آموزش دهد.
3 اصول اولیه اخلاق انسانی اسلامی و برخورد مناسب با با پرسنل را آشنا بوده و اجرا نماید و به دانشجویان پزشکی آموزش دهد.
4 ارتقاء علمی- اخلاقی-آموزشی و پژوهشی دانشجویان پزشکی را از اهداف همیشگی خود دانسته و در جهت آن ممارست و پیگیری داشته باشد.


رفرنس ها :
-بیماریهای اعصاب امینوف -طب داخلی هاریسون -بیماری های مغز واعصاب آدامز -بیماریهای مغز و اعصاب مریت - کلیات نورولوژی برادلی -نورآناتومی بار -الکترودیاگنوستیک شاپیرو -کلیات نوروستولوژی الکساندروف -کلیات نوارمغزی ابوخلیل