اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : معصومه اکبری آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: پرستاری
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : پرستاری سابقه آموزشی : 23
سابقه تدریس درس مورد نظر : 5
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: پرستاری مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : پرستاری بزرگسالان سالمندان 3
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 2 تعداد جلسه 17
تعداد ساعات : 34
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: تستی - تشریحی نوع امتحان پایان ترم: تستی - تشریحی
اجزاءنمره نهائی
تکالیف:8درصد
حضور فعال در کلاس:2درصد
امتحان میان ترم:30درصد
امتحان پایان ترم:60درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی و پرسش و پاسخ و حل مسألهاستاد محور و دانشجو محور -حضور فعال در کلاس انجام به موقع تکالیف شرکت در امتحانات
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
اینترنت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با نقش پرستار در ارائه تدابیر پرستاری مبتنی بر تشخیصهای پرستاری برای بیماران مراجعه کننده در اطاق عمل
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ساختمان و تشکیلات اطاق عمل، وسایل ثابت اطاق عمل، وسایل جراحی را توضیح دهد
2 استرلیزاسیون و انواع آن را نام ببرد
3 جراحی و روشهای آن و اثرات جراحی های بزرگ را لیست نماید.
4 پیشگیری از انتشارعفونت و حفظ ایمنی در اطاق عمل را شرح دهد
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: ادامه آشنایی با نقش پرستار در ارائه تدابیر پرستاری مبتنی بر تشخیصهای پرستاری برای بیماران مراجعه کننده در اطاق عمل
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع پوزیشن های بیمار حین جراحی را نام ببرد
2 وظائف و نقش پرستاران ، اسکراب ، سیرکولر، مرکز نگهداری و سایل استریل و ریکاوری را شرح دهد
3 روشهای بیهوشی و داروهای مصرفی در بیهوشی را بیان کند، ارائه مراقبتهای خاص از بیمار در حالت بیهوشی را توضیح دهد
4 اصول مراقبتها با کاربرد فرایند پرستاری قبل، حین و بعد از اعمال جراحی را توصیف نماید(ارزشیابی تکوینی)
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با اختلالات سیستم حمایتی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نقش پرستار در ارائه تدابیر پرستاری مبتنی بر تشخیصهای پرستاری را بیان کند
2 از پیشگیری تا توان بخشی در اختلالات سیستم حمایتی را شرح دهد
3 آناتومی پو ست را توضیح دهد
4 فیزیولوژی پوست را توضیح دهد
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: بررسی و شناخت دستگاه حمایتی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تاریخچه سلامتی، بیماریهای پوست را بیان کند
2 معاینات فیزیکی، تستهای تشخیصی در بیماران پوستی را شرح دهد
3 علائم شایع بیماریهای پوست را بیان کند
4 سازماندهی و مراقبت مبتنی بر اساس فرایند پرستاری از مددجویان مبتلا به اختلالات شایع دستگاه حمایتی را شرح دهد
5
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: بررسی سیستم حمایتی(قسمت اول)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اگزما، انواع درماتیت ها، پسوریازیس، انواع آکنه، شرح دهد
2 سرطانهای پوست شامل: سارکوم کاپوزی، ملانوما و SCC ,BCC را توضیح دهد.
3 بررسی و مشاهده تشخیص تصاویر مرتبط با بیماریهای پوست را انجام دهد
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با مراقبت در بیماران با مشکلات سیستم حمایتی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع عفونت های پوستی، باکتریایی، قارچی، انگلی و ویروسی را توضیح دهد
2 انواع کمپرس ها، حمام ها، پانسمان ها و درمان های جراحی را توضیح دهد
3 درمان با لیزر و کرایو، کشیدن پوست را شرح دهد
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: بررسی سیستم حمایتی(قسمت دوم)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع عفونت های پوستی، باکتریایی، قارچی، انگلی و ویروسی را توضیح دهد
2 انواع روش های درمانی در اختلالات پوستی را بیان کند
3 انواع کمپرس ها، حمام ها، پانسمان ها و درمان های جراحی با تاکید بر لیزر و کرایو، کشیدن پوست را شرح دهد.
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با ساماندهی و مراقبت پرستاری از مددجویان با صدمات سوختگی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع سوختگی، درجه بندی و تعیین درصد سوختگی را تعریف نماید.
2 اختلالات سیستمیک در سوختگی، مایع درمانی در سوختگی، را شرح دهد
3 انواع گرافتها و فلاپهای پوستی را توصیف کند
4 آموزش نوتوانی مددجویان و آموزش به مددجو و خانواده در بازگشت به زندگی بیماران را اجرا کند
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با نحوه مراقبت از بیماران دچارسوختگی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مراقبتهای پرستاری در سوختگی ها در سه مرحله اورژانس حاد، عفونی ، مزمن را شرح دهد
2 آموزش نوتوانی مددجویان و آموزش به مددجو و خانواده در بازگشت به زندگی بیماران را اجرا کند
3 درارزیابی تکوینی بطور فعال شرکت کند
4 در بررسی و رفع اشکال درسی شرکت کند
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با اختلالات حسی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نقش پرستار در ارائه تدابیر پرستاری مبتنی بر تشخیص های پرستاری از پیشگیری تا توان بخشی در اختلالات حسی را شرح دهد
2 آناتومی و فیزیولوژی چشم و گوش را بیان کند.
3 سیستم حسی را شناسایی نموده و بررسی نماید.
4 تاریخچه سلامتی معاینات فیزیکی را شرح دهد
5 تستهای تشخیصی را شرح دهد
6 علائم شایع بیماری های چشم و گوش را شرح دهد.
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: ادامه آشنایی با اختلالات حسی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ساماندهی و مراقبت جامع مبتنی بر فرایند پرستاری و نوتوانی مددجویان مبتلا به اختلالات حسی، را توضیح دهد
2 حس بینایی نقایص سیستم بینایی شامل: کره چشم، پلک غدد اشکی، قرنیه، شبکیه را شرح دهد
3 اورژانسهای چشم ، تومرهای چشمی را شرح دهد
4 اختلالات انکساری چشم: دور بینی، نزدیک بینی .... و اصلاح عیوب انکساری چشم(لنز، عینک ....) را توضیح دهد
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: ادامه آشنایی با اختلالات حسی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ساماندهی و مراقبت جامع پرستاری و نوتوانی مددجویان مبتلا به اختلال حس شنوایی را توضیح دهد
2 اختلالات گوش خارجی: زخم، خراش، .... و گوش میانی:اوتیت.... را توضیح دهد
3 گوش داخلی: سندرم منیر، انواع ناشنوایی ها را توضیح دهد
4 درمان های جراحی جهت اصلاح شنوایی را شرح دهد
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: اختلال سیستم محافظتی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نقش پرستار در ارائه تدابیر پرستاری مبتنی بر تشخیصهای پرستاری از پیشگیری تا توان بخشی را شرح دهد
2 اناتومی و فیزیولوژی سیستم خونساز را شرح دهد
3 بررسی و شناخت سیستم خونسازرا بیان کند
4 تاریخچه سلامتی، معاینات فیزیکی، تستهای تشخیصی و علائم شایع بیماریهای خون را شرح دهد
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: ادامه آشنایی با اختلال سیستم محافظتی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 سا مان دهی و مراقبت جامع پرستاری از مددجویان مبتلا به اختلالات سیستم محافظتی (خونساز) را شرح دهد
2 اختلالات ناشی از سلولهای قرمز خون: آنمی ها و انواع آن، پلی سیتمی، را توضیح دهد
3 ، اختلالات ناشی از سلولهای سفید خون: آگرانولوسیتوز، مولتیپل میلوما را شرح دهد
4 بزرگی طحال و پارگی آن، اختلالات پلاکتی و فاکتورهای انعقادی، انتقال خون(ترانسفیوژن) را تفسیر نماید.
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: ادامه آشنایی با اختلال سیستم محافظتی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اختلالات خونریزی دهنده، پورپورا، ترومبوسیتوپنیک را شرح دهد
2 اختلالات انعقادی، هیپوپروترومبینمی، هموفیلی، DIC توضیح دهد
3 لوسمی و انواع آن را شرح دهد
4 در ارزیابی تکوینی درس بطور فعال شرکت کند
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: ادامه آشنایی با اختلال سیستم محافظتی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 لنفوم (هوچکین) را شرح دهد
2 علائم، تشخیص و درمان در بیماری لنفوم را شرح دهد
3 مراقبت جامع پرستاری با کاربرد فرایند پرستاری از بیماران مبتلا بر انواع لوسمی ها و هوچکین را تفسیر کند
4 درارزشیابی تکوینی درس بطور فعال شرکت کند
شماره جلسه: 17
اهداف کلی: مروری بر جلسات تدریس شده و رفع اشکال
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مراقبت های پرستاری در اطاق عمل را شرح دهد
2 مراقبت های پرستاری در سیستم حمایتی را توضیح دهد
3 مراقبتهای پرستاری در بیماران سوخته را شرح دهد
4 اختلالات سیستم حسی و سیستم محافظتی را بیان کند
5 درارزشیابی نهایی درس بطور فعال شرکت کند


رفرنس ها :
1. Smeltzer,S.C.& Bare,B., Bruner and Suddarths Text book of Medical Surgical Nursing(Last ed.) ,Philadelphia: Lippincott. 2. Black, H.M., Hawks,J.H., keen,A.M., Medical Surgical Nursing(Last ed.) ,Philadelphia:Saunders. 3. Polaski,A.L., Tatro,S.E.,Luckmanns Core Principle and Practice of Medical Surgical Nursing(Last ed.) ,Philadelphia.