جستجو
نام درس:   نام مدرس:  
نام رشته تحصيلي:   سال تحصيلي:  
نام دانشکده:    
       
راهنمای سایت
راهنمای سامانه طرح درس اساتید راهنمای تدوین طرح درس راهنمای فرم داوری راهنمای مطالعه دانشجویان
ثبت نام/ورود به سايت
ورود به قسمت مديريت
نام کاربری:
کلمه عبور:
 
ليست طرح درسهاي تاييد شده
رديف نام درس نام مدرس نام رشته تحصيلي سال تحصيلي نيم سال تحصيلي دریافت
1اخلاق و مقررات حرفه ایمحسن رضایی آدریانیفوریت های پزشکی1397اول
2بارداری و زایمان 3 بارداری طبیعی و غیرطبیعیایمانه خاکیمامایی1397اول
3اخلاق حرفه ای در اتاق عملمحسن رضایی آدریانیاطاق عمل1397اول
4اخلاق حرفه ای در اتاق عملمحسن رضایی آدریانیاطاق عمل1397اول
5تجهیزات بیهوشیمیثم حسینی امیریهوشبری1397اول
6روش بیهوشی (1)رضا امین نژادهوشبری1397اول
7فوریت های پزشکیمهسا حاجی محمدحسینیاطاق عمل1397اول
8احیای قلبی ریوی و اصول مراقبت های ویژهمهسا حاجی محمدحسینیاطاق عمل1397اول
9آسیب شناسی و بافت شناسی(عملی)علیرضا رضاپوراطاق عمل1396دوم
10آسیب شناسی و بافت شناسیعلیرضا رضاپوراطاق عمل1396دوم
11تشریح (2)محسن اسلامی فارسانیاطاق عمل1397اول
12آناتومی (2)محسن اسلامی فارسانیهوشبری1397اول
13علوم تشریح سر و گردن عملی پزشکیعباس مقدمپزشکی عمومی1397اول
14علوم تشریحی اسکلتی عضلانیمحسن اسلامی فارسانیپزشکی عمومی1397اول
15علوم تشریح سر و گردن تئوری پزشکیعباس مقدمپزشکی عمومی1397اول
16علوم تشریح دستگاه ادراری تناسلی تئوریافسانه مافیپزشکی عمومی1397اول
17مهندسی فاکتورهای انسانی (2)محمد خندانمهندسی بهداشت حرفه ای1397اول
18مهندسی فاکتورهای انسانی (2)محمد خندانمهندسی بهداشت حرفه ای1397اول
19سیستم های مدیریت یکپارچهمحمد خندانمهندسی بهداشت حرفه ای1397اول
20بارداری و زایمان غیر طبیعی ( بارداری و زایمان 1 )ناهید مهرانمامایی1397اول
             
« 1 2 3 4 5 6 7 ...44 45 »