جستجو
نام درس:   نام مدرس:  
نام رشته تحصيلي:   سال تحصيلي:  
نام دانشکده:    
       
راهنمای سایت
راهنمای سامانه طرح درس اساتید راهنمای تدوین طرح درس راهنمای فرم داوری راهنمای مطالعه دانشجویان
ثبت نام/ورود به سايت
ورود به قسمت مديريت
نام کاربری:
کلمه عبور:
 
ليست طرح درسهاي تاييد شده
رديف نام درس نام مدرس نام رشته تحصيلي سال تحصيلي نيم سال تحصيلي دریافت
21آناتومی (1) عملیافسانه مافیهوشبری1395دوم
22آمارزیستی و روش تحقیقامیر همتافوریت های پزشکی1396دوم
23تشریح (2)محسن اسلامی فارسانیمامایی1396دوم
24علوم تشریحی (2)محسن اسلامی فارسانیدندانپزشکی1396دوم
25آسیب شناسی عمومی و اختصاصیمحسن اسلامی فارسانیمامایی1396دوم
26روش بیهوشی (3)محمد سعیدیهوشبری1395اول
27کارورزی جراحیمزده بهادر زادهپزشکی عمومی1396دوم
28اصول و فنون مراقبتهامهسا حاجی محمدحسینیفوریت های پزشکی1396دوم
29فوریت های پزشکی در دندانپزشکیمهسا حاجی محمدحسینیدندانپزشکی1396دوم
30زبان تخصصیرضا فولادی فردمهندسی بهداشت محیط1396دوم
31انرژی و محیط زیسترضا فولادی فردمهندسی بهداشت محیط1396دوم
32کارآموزی گوش و حلق و بینینرگس علیزادهپزشکی عمومی1396دوم
33کارآموزی عفونیجواد خدادادیپزشکی عمومی1396دوم
34کارورزی عفونیجواد خدادادیپزشکی عمومی1396دوم
35کارورزی جراحی(ارولوژی)محمد حیدریپزشکی عمومی1396دوم
36کارآموزی جراحی( ارولوژی)محمد حیدریپزشکی عمومی1396دوم
37کارورزی جراحی(ارولوژی)محمد حیدریپزشکی عمومی1396اول
38کارآموزی جراحی ( ارولوژی)محمد حیدریپزشکی عمومی1396اول
39آناتومی 2فاطمه حیدریهوشبری1396اول
40کارآموزی پرستاری داخلی جراحی 1سیدیاسر فروغی قمیپرستاری1396اول
             
« 1 2 3 4 5 6 7 ...41 42 »