جستجو
نام درس:   نام مدرس:  
نام رشته تحصيلي:   سال تحصيلي:  
نام دانشکده:    
       
راهنمای سایت
راهنمای سامانه طرح درس اساتید راهنمای تدوین طرح درس راهنمای فرم داوری راهنمای مطالعه دانشجویان
ثبت نام/ورود به سايت
ورود به قسمت مديريت
نام کاربری:
کلمه عبور:
 
ليست طرح درسهاي تاييد شده
رديف نام درس نام مدرس نام رشته تحصيلي سال تحصيلي نيم سال تحصيلي دریافت
21فیزیوپاتولوژی بیماریهای روماتیسمیمریم معصومیپزشکی عمومی1396اول
22آزمایشگاه ایمونولوژیسید بابک عقیلیاطاق عمل1396اول
23ایمونولوژیسید بابک عقیلیهوشبری1396اول
24ایمونولوژیسید بابک عقیلیاطاق عمل1396اول
25روش‌های احیاء قلبی ریوی و اصول مراقبتهای ویژهمیثم حسینی امیریاطاق عمل1396اول
26مبانی نمونه برداری ازآلاینده های هواحمیدرضا حیدریمهندسی بهداشت حرفه ای1396اول
27ایمنی در محیط کار 2احمد سلطان زادهمهندسی بهداشت حرفه ای1396اول
28ارزیابی و مدیریت ریسکاحمد سلطان زادهمهندسی بهداشت حرفه ای1396اول
29آمار حیاتیامیر همتاعلوم آزمایشگاهی1396اول
30روش های آمار زیستیامیر همتادندانپزشکی1396اول
31آناتومی 2فاطمه حیدریهوشبری1396اول
32تشریح پرستاری عملیافسانه مافیپرستاری1396اول
33تشریحافسانه مافیفوریت های پزشکی1395دوم
34آناتومیافسانه مافیفوریت های پزشکی1395دوم
35آناتومی (1)افسانه مافیهوشبری1395دوم
36تشریح (1)افسانه مافیاطاق عمل1395دوم
37فیزیک عمومیسید علی شفیعی دارابیمهندسی بهداشت محیط1396اول
38فیزیک پزشکیسید علی شفیعی دارابیپزشکی عمومی1396اول
39فیزیک اختصاصی (2)سید علی شفیعی دارابیمهندسی بهداشت حرفه ای1396اول
40مکانیک جامداتسید علی شفیعی دارابیمهندسی بهداشت حرفه ای1396اول
             
« 1 2 3 4 5 6 7 ...40 41 »