جستجو
نام درس:   نام مدرس:  
نام رشته تحصيلي:   سال تحصيلي:  
نام دانشکده:    
       
راهنمای سایت
راهنمای سامانه طرح درس اساتید راهنمای تدوین طرح درس راهنمای فرم داوری راهنمای مطالعه دانشجویان
ثبت نام/ورود به سايت
ورود به قسمت مديريت
نام کاربری:
کلمه عبور:
 
ليست طرح درسهاي تاييد شده
رديف نام درس نام مدرس نام رشته تحصيلي سال تحصيلي نيم سال تحصيلي دریافت
21پرستاری بزرگسالان سالمندان 1محبوبه سادات یوسفیپرستاری1396اول
22درمان جامع دندانپزشکی1یاسمین برکیاندندانپزشکی1395دوم
23کارورزی طب اورژانسسیدیاسر فروغی قمیپزشکی عمومی1396اول
24احیای قلبی - ریوی پیشرفتهسیدیاسر فروغی قمیفوریت های پزشکی1396اول
25مراقبت های پرستاری در بخش های اورژانس(پرستاری اورژانس3 و 2)سیدیاسر فروغی قمیپرستاری1396اول
26دندانپزشکی ترمیمی (1) نظریمهدیه جمشیدیاندندانپزشکی1396اول
27مبانی دندانپزشکی ترمیمیمهدیه جمشیدیاندندانپزشکی1396اول
28ترمیمی عملی 3مهدیه جمشیدیاندندانپزشکی1396اول
29ارتودنسی (2) نظریالهه سید طباییدندانپزشکی1396اول
30ارتودنسی (2) عملیالهه سید طباییدندانپزشکی1396اول
31ترمیمی نظری 3مهدیه جمشیدیاندندانپزشکی1396اول
32دندانپزشکی تشخیصی (4)نیما بیوکیدندانپزشکی1396اول
33نوروآناتومی پزشکی تئوریافسانه مافیپزشکی عمومی1396اول
34علوم تشریحی (3) دندان پزشکی تئوریافسانه مافیدندانپزشکی1396اول
35انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکیرضا فتوحی اردکانیدندانپزشکی1396اول
36انگل شناسی و قارچ شناسیرضا فتوحی اردکانیپرستاری1396اول
37مهندسی فاکتورهای انسانی (2)محمد خندانمهندسی بهداشت حرفه ای1396اول
38مهندسی فاکتورهای انسانی (2)محمد خندانمهندسی بهداشت حرفه ای1396اول
39مدیریت صنعتیمحمد خندانمهندسی بهداشت حرفه ای1396اول
40اصول پیشرفته مراقبت در اتاق بهبودیمیثم حسینی امیریاطاق عمل1396اول
             
« 1 2 3 4 5 6 7 ...38 39 »