جستجو
نام درس:   نام مدرس:  
نام رشته تحصيلي:   سال تحصيلي:  
نام دانشکده:    
       
راهنمای سایت
راهنمای سامانه طرح درس اساتید راهنمای تدوین طرح درس راهنمای فرم داوری راهنمای مطالعه دانشجویان
ثبت نام/ورود به سايت
ورود به قسمت مديريت
نام کاربری:
کلمه عبور:
 
ليست طرح درسهاي تاييد شده
رديف نام درس نام مدرس نام رشته تحصيلي سال تحصيلي نيم سال تحصيلي دریافت
541کارآموزی قلبسید فخرالدین حجازیپزشکی عمومی1393اول
542ICM قلبسید فخرالدین حجازیپزشکی عمومی1392تابستان
543سمیولوژی عملی قلبسید فخرالدین حجازیپزشکی عمومی1393اول
544کارورزی داخلی گوارشسید سعید سرکشیکیانپزشکی عمومی1393اول
545کارآموزی داخلی گوارشسید سعید سرکشیکیانپزشکی عمومی1393اول
546سمیولوژی تئوری گوارش سید سعید سرکشیکیانپزشکی عمومی1392دوم
547سمیولوژی عملی پزشکیسید سعید سرکشیکیانپزشکی عمومی1392دوم
548ICM گوارشسید سعید سرکشیکیانپزشکی عمومی1392دوم
549اندیشه اسلامی 2شعبانعلی خان صنمیاطاق عمل1393اول
550ICMبیماریهای اعصابنیره اکبریپزشکی عمومی1393اول
551دستیاری کودکانمحسن اخوان سپهیدستیاری اطفال1393اول
552کارآموزی روانپزشکیسید رضا سیدطباییپزشکی عمومی1393اول
553کارورزی روانپزشکیسید رضا سیدطباییپزشکی عمومی1393اول
554کارآموزی بهداشت جامعهاشرف خرمی رادپرستاری1393اول
555کارورزی جراحیسید روح الله موسوی بایگیپزشکی عمومی1393اول
556کارآموزی جراحیسید روح الله موسوی بایگیپزشکی عمومی1393اول
557بیماری های جراحیسید روح الله موسوی بایگیپزشکی عمومی1393اول
558کارآموزی داخلی کلیهالهام میرچیپزشکی عمومی1393اول
559کارورزی داخلی کلیهالهام میرچیپزشکی عمومی1393اول
560کارآموزی بارداری وزایمان ومراقبتهای مربوطه (2)ساره باکوییمامایی1393اول
             
« 1 2 ...26 27 28 29 30 ...34 35 »