جستجو
نام درس:   نام مدرس:  
نام رشته تحصيلي:   سال تحصيلي:  
نام دانشکده:    
       
راهنمای سایت
راهنمای سامانه طرح درس اساتید راهنمای تدوین طرح درس راهنمای فرم داوری راهنمای مطالعه دانشجویان
ثبت نام/ورود به سايت
ورود به قسمت مديريت
نام کاربری:
کلمه عبور:
 
ليست طرح درسهاي تاييد شده
رديف نام درس نام مدرس نام رشته تحصيلي سال تحصيلي نيم سال تحصيلي دریافت
561کارورزی داخلی گوارشسید سعید سرکشیکیانپزشکی عمومی1393اول
562کارآموزی داخلی گوارشسید سعید سرکشیکیانپزشکی عمومی1393اول
563سمیولوژی تئوری گوارش سید سعید سرکشیکیانپزشکی عمومی1392دوم
564سمیولوژی عملی پزشکیسید سعید سرکشیکیانپزشکی عمومی1392دوم
565ICM گوارشسید سعید سرکشیکیانپزشکی عمومی1392دوم
566اندیشه اسلامی 2شعبانعلی خان صنمیاطاق عمل1393اول
567ICMبیماریهای اعصابنیره اکبریپزشکی عمومی1393اول
568دستیاری کودکانمحسن اخوان سپهیدستیاری اطفال1393اول
569کارآموزی روانپزشکیسید رضا سیدطباییپزشکی عمومی1393اول
570کارورزی روانپزشکیسید رضا سیدطباییپزشکی عمومی1393اول
571کارآموزی بهداشت جامعهاشرف خرمی رادپرستاری1393اول
572کارورزی جراحیسید روح الله موسوی بایگیپزشکی عمومی1393اول
573کارآموزی جراحیسید روح الله موسوی بایگیپزشکی عمومی1393اول
574بیماری های جراحیسید روح الله موسوی بایگیپزشکی عمومی1393اول
575کارآموزی داخلی کلیهالهام میرچیپزشکی عمومی1393اول
576کارورزی داخلی کلیهالهام میرچیپزشکی عمومی1393اول
577کارآموزی بارداری وزایمان ومراقبتهای مربوطه (2)ساره باکوییمامایی1393اول
578بهداشت مادر و کودک و باروری ( بهداشت 3)ساره باکوییمامایی1393اول
579بیماریهای داخلی و جراحی در بارداری و زایمان ( بارداری و زایمان 2 )ساره باکوییمامایی1393اول
580پرستاری بیماریهای داخلی و جراحی 2ساره باکوییپرستاری1393اول
             
« 1 2 ...27 28 29 30 31 ...35 36 »