جستجو
نام درس:   نام مدرس:  
نام رشته تحصيلي:   سال تحصيلي:  
نام دانشکده:    
       
راهنمای سایت
راهنمای سامانه طرح درس اساتید راهنمای تدوین طرح درس راهنمای فرم داوری راهنمای مطالعه دانشجویان
ثبت نام/ورود به سايت
ورود به قسمت مديريت
نام کاربری:
کلمه عبور:
 
ليست طرح درسهاي تاييد شده
رديف نام درس نام مدرس نام رشته تحصيلي سال تحصيلي نيم سال تحصيلي دریافت
41تشریح پیشرفتهفاطمه حیدریاطاق عمل1396دوم
42اناتومی تنهفاطمه حیدریپزشکی عمومی1396دوم
43آناتومی عملیافسانه مافیفوریت های پزشکی1395دوم
44تشریحافسانه مافیفوریت های پزشکی1395دوم
45تشریح (1) عملیافسانه مافیاطاق عمل1395دوم
46آناتومی (1) عملیافسانه مافیهوشبری1395دوم
47آمارزیستی و روش تحقیقامیر همتافوریت های پزشکی1396دوم
48تشریح (2)محسن اسلامی فارسانیمامایی1396دوم
49علوم تشریحی (2)محسن اسلامی فارسانیدندانپزشکی1396دوم
50آسیب شناسی عمومی و اختصاصیمحسن اسلامی فارسانیمامایی1396دوم
51روش بیهوشی (3)محمد سعیدیهوشبری1395اول
52کارورزی جراحیمزده بهادر زادهپزشکی عمومی1396دوم
53اصول و فنون مراقبتهامهسا حاجی محمدحسینیفوریت های پزشکی1396دوم
54فوریت های پزشکی در دندانپزشکیمهسا حاجی محمدحسینیدندانپزشکی1396دوم
55زبان تخصصیرضا فولادی فردمهندسی بهداشت محیط1396دوم
56انرژی و محیط زیسترضا فولادی فردمهندسی بهداشت محیط1396دوم
57کارآموزی گوش و حلق و بینینرگس علیزادهپزشکی عمومی1396دوم
58کارآموزی عفونیجواد خدادادیپزشکی عمومی1396دوم
59کارورزی عفونیجواد خدادادیپزشکی عمومی1396دوم
60کارورزی جراحی(ارولوژی)محمد حیدریپزشکی عمومی1396دوم
             
« 1 2 3 4 5 6 7 ...42 43 »