جستجو
نام درس:   نام مدرس:  
نام رشته تحصيلي:   سال تحصيلي:  
نام دانشکده:    
       
راهنمای سایت
راهنمای سامانه طرح درس اساتید راهنمای تدوین طرح درس راهنمای فرم داوری راهنمای مطالعه دانشجویان
ثبت نام/ورود به سايت
ورود به قسمت مديريت
نام کاربری:
کلمه عبور:
 
ليست طرح درسهاي تاييد شده
رديف نام درس نام مدرس نام رشته تحصيلي سال تحصيلي نيم سال تحصيلي دریافت
41مراقبتهای پرستاری دربخش اورژانس (اورژانس 3 ) (دستگاه کلیه و مجاری ادراری)معصومه اکبریپرستاری1396اول
42کارآموزی جراحی (بیهوشی)محمد سعیدیپزشکی عمومی1396اول
43آمار حیاتیامیر همتاپرستاری1396اول
44دندانپزشکی تشخیصی (7)محمد مهدی زادهدندانپزشکی1396اول
45جراحی نظری 2محمد مهدی زادهدندانپزشکی1396اول
46جراحی فک و صورت عملی 4محمد مهدی زادهدندانپزشکی1396اول
47آمار زیستی و روش تحقیقامیر همتاهوشبری1396اول
48آمار حیاتیامیر همتامهندسی بهداشت حرفه ای1396اول
49کارآموزی کودکانمسعود حسن وند عموزادهپزشکی عمومی1396اول
50فیزیوپاتولوژی بیماریهای روماتیسمیمریم معصومیپزشکی عمومی1396اول
51آزمایشگاه ایمونولوژیسید بابک عقیلیاطاق عمل1396اول
52ایمونولوژیسید بابک عقیلیهوشبری1396اول
53ایمونولوژیسید بابک عقیلیاطاق عمل1396اول
54روش‌های احیاء قلبی ریوی و اصول مراقبتهای ویژهمیثم حسینی امیریاطاق عمل1396اول
55مبانی نمونه برداری ازآلاینده های هواحمیدرضا حیدریمهندسی بهداشت حرفه ای1396اول
56ایمنی در محیط کار 2احمد سلطان زادهمهندسی بهداشت حرفه ای1396اول
57ارزیابی و مدیریت ریسکاحمد سلطان زادهمهندسی بهداشت حرفه ای1396اول
58آمار حیاتیامیر همتاعلوم آزمایشگاهی1396اول
59روش های آمار زیستیامیر همتادندانپزشکی1396اول
60آناتومی 2فاطمه حیدریهوشبری1396اول
             
« 1 2 3 4 5 6 7 ...41 42 »