جستجو
نام درس:   نام مدرس:  
نام رشته تحصيلي:   سال تحصيلي:  
نام دانشکده:    
       
راهنمای سایت
راهنمای سامانه طرح درس اساتید راهنمای تدوین طرح درس راهنمای فرم داوری راهنمای مطالعه دانشجویان
ثبت نام/ورود به سايت
ورود به قسمت مديريت
نام کاربری:
کلمه عبور:
 
ليست طرح درسهاي تاييد شده
رديف نام درس نام مدرس نام رشته تحصيلي سال تحصيلي نيم سال تحصيلي دریافت
641ICM قلبسید فخرالدین حجازیپزشکی عمومی1392تابستان
642سمیولوژی عملی قلبسید فخرالدین حجازیپزشکی عمومی1393اول
643کارورزی داخلی گوارشسید سعید سرکشیکیانپزشکی عمومی1393اول
644کارآموزی داخلی گوارشسید سعید سرکشیکیانپزشکی عمومی1393اول
645سمیولوژی تئوری گوارش سید سعید سرکشیکیانپزشکی عمومی1392دوم
646سمیولوژی عملی پزشکیسید سعید سرکشیکیانپزشکی عمومی1392دوم
647ICM گوارشسید سعید سرکشیکیانپزشکی عمومی1392دوم
648اندیشه اسلامی 2شعبانعلی خان صنمیاطاق عمل1393اول
649ICMبیماریهای اعصابنیره اکبریپزشکی عمومی1393اول
650دستیاری کودکانمحسن اخوان سپهیدستیاری اطفال1393اول
651کارآموزی روانپزشکیسید رضا سیدطباییپزشکی عمومی1393اول
652کارورزی روانپزشکیسید رضا سیدطباییپزشکی عمومی1393اول
653کارآموزی بهداشت جامعهاشرف خرمی رادپرستاری1393اول
654کارورزی جراحیسید روح الله موسوی بایگیپزشکی عمومی1393اول
655کارآموزی جراحیسید روح الله موسوی بایگیپزشکی عمومی1393اول
656بیماری های جراحیسید روح الله موسوی بایگیپزشکی عمومی1393اول
657کارآموزی داخلی کلیهالهام میرچیپزشکی عمومی1393اول
658کارورزی داخلی کلیهالهام میرچیپزشکی عمومی1393اول
659کارآموزی بارداری وزایمان ومراقبتهای مربوطه (2)ساره باکوییمامایی1393اول
660بهداشت مادر و کودک و باروری ( بهداشت 3)ساره باکوییمامایی1393اول
             
« 1 2 ...31 32 33 34 35 ...39 40 »