جستجو
نام درس:   نام مدرس:  
نام رشته تحصيلي:   سال تحصيلي:  
نام دانشکده:    
       
راهنمای سایت
راهنمای سامانه طرح درس اساتید راهنمای تدوین طرح درس راهنمای فرم داوری راهنمای مطالعه دانشجویان
ثبت نام/ورود به سايت
ورود به قسمت مديريت
نام کاربری:
کلمه عبور:
 
ليست طرح درسهاي تاييد شده
رديف نام درس نام مدرس نام رشته تحصيلي سال تحصيلي نيم سال تحصيلي دریافت
661کارورزی روانپزشکیسید رضا سیدطباییپزشکی عمومی1393اول
662کارآموزی بهداشت جامعهاشرف خرمی رادپرستاری1393اول
663کارورزی جراحیسید روح الله موسوی بایگیپزشکی عمومی1393اول
664کارآموزی جراحیسید روح الله موسوی بایگیپزشکی عمومی1393اول
665بیماری های جراحیسید روح الله موسوی بایگیپزشکی عمومی1393اول
666کارآموزی داخلی کلیهالهام میرچیپزشکی عمومی1393اول
667کارورزی داخلی کلیهالهام میرچیپزشکی عمومی1393اول
668کارآموزی بارداری وزایمان ومراقبتهای مربوطه (2)ساره باکوییمامایی1393اول
669بهداشت مادر و کودک و باروری ( بهداشت 3)ساره باکوییمامایی1393اول
670بیماریهای داخلی و جراحی در بارداری و زایمان ( بارداری و زایمان 2 )ساره باکوییمامایی1393اول
671پرستاری بیماریهای داخلی و جراحی 2ساره باکوییپرستاری1393اول
672پرستاری بهداشت جامعه (2)اشرف خرمی رادپرستاری1393اول
673پرستاری سلامت جامعه 1اشرف خرمی رادپرستاری1393اول
674دانش خانواده و جمعیتعلیرضا علی نوریفوریت های پزشکی1393اول
675مبانی نظری (1)علیرضا علی نوریبهداشت عمومی1393اول
676مبانی نظری (2)علیرضا علی نوریعلوم آزمایشگاهی1393اول
677پرستاری بهداشت مادران و نوزادان 1مرضیه رئیسیپرستاری1393اول
678بارداری و زایمان 1مرضیه رئیسیمامایی1393اول
679کارآموزی روانپزشکیولی اله اکبریپزشکی عمومی1393اول
680کاروری روانپزشکیولی اله اکبریپزشکی عمومی1393اول
             
« 1 2 ...32 33 34 35 36 ...40 41 »