جستجو
نام درس:   نام مدرس:  
نام رشته تحصيلي:   سال تحصيلي:  
نام دانشکده:    
       
راهنمای سایت
راهنمای سامانه طرح درس اساتید راهنمای تدوین طرح درس راهنمای فرم داوری راهنمای مطالعه دانشجویان
ثبت نام/ورود به سايت
ورود به قسمت مديريت
نام کاربری:
کلمه عبور:
 
ليست طرح درسهاي تاييد شده
رديف نام درس نام مدرس نام رشته تحصيلي سال تحصيلي نيم سال تحصيلي دریافت
681پرستاری بیماری های داخلی - جراحی 2محمد عباسیپرستاری1393اول
682کارآموزی اعصابسیدشمس الدین حجازی طاقانکیپزشکی عمومی1393اول
683سمیولوژی نظریسیدشمس الدین حجازی طاقانکیپزشکی عمومی1393اول
684کارورزی اعصابسیدشمس الدین حجازی طاقانکیپزشکی عمومی1393اول
685سمیولوژی عملیسیدشمس الدین حجازی طاقانکیپزشکی عمومی1393اول
686ICM اعصابسیدشمس الدین حجازی طاقانکیپزشکی عمومی1393اول
687کارورزی داخلی قلبسید فخرالدین حجازیپزشکی عمومی1393اول
688کارآموزی قلبسید فخرالدین حجازیپزشکی عمومی1393اول
689ICM قلبسید فخرالدین حجازیپزشکی عمومی1392تابستان
690سمیولوژی عملی قلبسید فخرالدین حجازیپزشکی عمومی1393اول
691کارورزی داخلی گوارشسید سعید سرکشیکیانپزشکی عمومی1393اول
692کارآموزی داخلی گوارشسید سعید سرکشیکیانپزشکی عمومی1393اول
693سمیولوژی تئوری گوارش سید سعید سرکشیکیانپزشکی عمومی1392دوم
694سمیولوژی عملی پزشکیسید سعید سرکشیکیانپزشکی عمومی1392دوم
695ICM گوارشسید سعید سرکشیکیانپزشکی عمومی1392دوم
696اندیشه اسلامی 2شعبانعلی خان صنمیاطاق عمل1393اول
697ICMبیماریهای اعصابنیره اکبریپزشکی عمومی1393اول
698دستیاری کودکانمحسن اخوان سپهیدستیاری اطفال1393اول
699کارآموزی روانپزشکیسید رضا سیدطباییپزشکی عمومی1393اول
700کارورزی روانپزشکیسید رضا سیدطباییپزشکی عمومی1393اول
             
« 1 2 ...33 34 35 36 37 ...42 43 »