جستجو
نام درس:   نام مدرس:  
نام رشته تحصيلي:   سال تحصيلي:  
نام دانشکده:    
       
راهنمای سایت
راهنمای سامانه طرح درس اساتید راهنمای تدوین طرح درس راهنمای فرم داوری راهنمای مطالعه دانشجویان
ثبت نام/ورود به سايت
ورود به قسمت مديريت
نام کاربری:
کلمه عبور:
 
ليست طرح درسهاي تاييد شده
رديف نام درس نام مدرس نام رشته تحصيلي سال تحصيلي نيم سال تحصيلي دریافت
61سیستم های مدیریت یکپارچهمحمد خندانمهندسی بهداشت حرفه ای1396دوم
62مهندسی فاکتورهای انسانی (1)محمد خندانمهندسی بهداشت حرفه ای1396دوم
63تکنولوژی اتاق عمل چشم و مراقبت های آنمرتضی نصیریاطاق عمل1396دوم
64کارآموزی تکنیک اتاق عمل 1مرتضی نصیریاطاق عمل1396دوم
65زبان تخصصیمرتضی نصیریاطاق عمل1396دوم
66اصول و فنون عملکرد فرد سیار و اسکرابمرتضی نصیریاطاق عمل1396دوم
67بیماریهای جراحیمزده بهادر زادهپزشکی عمومی1396دوم
68مهارت های پرستاری و کار در اتاق عملمیثم حسینی امیریهوشبری1396دوم
69اصول کمک های اولیهمیثم حسینی امیریهوشبری1396دوم
70تشریح پیشرفتهفاطمه حیدریاطاق عمل1396دوم
71اناتومی تنهفاطمه حیدریپزشکی عمومی1396دوم
72آناتومی عملیافسانه مافیفوریت های پزشکی1395دوم
73تشریحافسانه مافیفوریت های پزشکی1395دوم
74تشریح (1) عملیافسانه مافیاطاق عمل1395دوم
75آناتومی (1) عملیافسانه مافیهوشبری1395دوم
76آمارزیستی و روش تحقیقامیر همتافوریت های پزشکی1396دوم
77تشریح (2)محسن اسلامی فارسانیمامایی1396دوم
78علوم تشریحی (2)محسن اسلامی فارسانیدندانپزشکی1396دوم
79آسیب شناسی عمومی و اختصاصیمحسن اسلامی فارسانیمامایی1396دوم
80روش بیهوشی (3)محمد سعیدیهوشبری1395اول
             
« 1 2 3 4 5 6 7 ...44 45 »