جستجو
نام درس:   نام مدرس:  
نام رشته تحصيلي:   سال تحصيلي:  
نام دانشکده:    
       
راهنمای سایت
راهنمای سامانه طرح درس اساتید راهنمای تدوین طرح درس راهنمای فرم داوری راهنمای مطالعه دانشجویان
ثبت نام/ورود به سايت
ورود به قسمت مديريت
نام کاربری:
کلمه عبور:
 
ليست طرح درسهاي تاييد شده
رديف نام درس نام مدرس نام رشته تحصيلي سال تحصيلي نيم سال تحصيلي دریافت
61بیماریهای جراحیمزده بهادر زادهپزشکی عمومی1396دوم
62مهارت های پرستاری و کار در اتاق عملمیثم حسینی امیریهوشبری1396دوم
63اصول کمک های اولیهمیثم حسینی امیریهوشبری1396دوم
64تشریح پیشرفتهفاطمه حیدریاطاق عمل1396دوم
65اناتومی تنهفاطمه حیدریپزشکی عمومی1396دوم
66آناتومی عملیافسانه مافیفوریت های پزشکی1395دوم
67تشریحافسانه مافیفوریت های پزشکی1395دوم
68تشریح (1) عملیافسانه مافیاطاق عمل1395دوم
69آناتومی (1) عملیافسانه مافیهوشبری1395دوم
70آمارزیستی و روش تحقیقامیر همتافوریت های پزشکی1396دوم
71تشریح (2)محسن اسلامی فارسانیمامایی1396دوم
72علوم تشریحی (2)محسن اسلامی فارسانیدندانپزشکی1396دوم
73آسیب شناسی عمومی و اختصاصیمحسن اسلامی فارسانیمامایی1396دوم
74روش بیهوشی (3)محمد سعیدیهوشبری1395اول
75کارورزی جراحیمزده بهادر زادهپزشکی عمومی1396دوم
76اصول و فنون مراقبتهامهسا حاجی محمدحسینیفوریت های پزشکی1396دوم
77فوریت های پزشکی در دندانپزشکیمهسا حاجی محمدحسینیدندانپزشکی1396دوم
78زبان تخصصیرضا فولادی فردمهندسی بهداشت محیط1396دوم
79انرژی و محیط زیسترضا فولادی فردمهندسی بهداشت محیط1396دوم
80کارآموزی گوش و حلق و بینینرگس علیزادهپزشکی عمومی1396دوم
             
« 1 2 3 4 5 6 7 ...44 45 »