جستجو
نام درس:   نام مدرس:  
نام رشته تحصيلي:   سال تحصيلي:  
نام دانشکده:    
       
راهنمای سایت
راهنمای سامانه طرح درس اساتید راهنمای تدوین طرح درس راهنمای فرم داوری راهنمای مطالعه دانشجویان
ثبت نام/ورود به سايت
ورود به قسمت مديريت
نام کاربری:
کلمه عبور:
 
ليست طرح درسهاي تاييد شده
رديف نام درس نام مدرس نام رشته تحصيلي سال تحصيلي نيم سال تحصيلي دریافت
81کارورزی جراحیمزده بهادر زادهپزشکی عمومی1396دوم
82اصول و فنون مراقبتهامهسا حاجی محمدحسینیفوریت های پزشکی1396دوم
83فوریت های پزشکی در دندانپزشکیمهسا حاجی محمدحسینیدندانپزشکی1396دوم
84زبان تخصصیرضا فولادی فردمهندسی بهداشت محیط1396دوم
85انرژی و محیط زیسترضا فولادی فردمهندسی بهداشت محیط1396دوم
86کارآموزی گوش و حلق و بینینرگس علیزادهپزشکی عمومی1396دوم
87کارآموزی عفونیجواد خدادادیپزشکی عمومی1396دوم
88کارورزی عفونیجواد خدادادیپزشکی عمومی1396دوم
89کارورزی جراحی(ارولوژی)محمد حیدریپزشکی عمومی1396دوم
90کارآموزی جراحی( ارولوژی)محمد حیدریپزشکی عمومی1396دوم
91کارورزی جراحی(ارولوژی)محمد حیدریپزشکی عمومی1396اول
92کارآموزی جراحی ( ارولوژی)محمد حیدریپزشکی عمومی1396اول
93آناتومی 2فاطمه حیدریهوشبری1396اول
94کارآموزی پرستاری داخلی جراحی 1سیدیاسر فروغی قمیپرستاری1396اول
95مراقبتهای پرستاری دربخش اورژانس (اورژانس 3 ) (دستگاه کلیه و مجاری ادراری)معصومه اکبریپرستاری1396اول
96کارآموزی جراحی (بیهوشی)محمد سعیدیپزشکی عمومی1396اول
97آمار حیاتیامیر همتاپرستاری1396اول
98دندانپزشکی تشخیصی (7)محمد مهدی زادهدندانپزشکی1396اول
99جراحی نظری 2محمد مهدی زادهدندانپزشکی1396اول
100جراحی فک و صورت عملی 4محمد مهدی زادهدندانپزشکی1396اول
             
« 1 2 3 4 5 6 7 ...44 45 »