جستجو
نام درس:   نام مدرس:  
نام رشته تحصيلي:   سال تحصيلي:  
نام دانشکده:    
       
راهنمای سایت
راهنمای سامانه طرح درس اساتید راهنمای تدوین طرح درس راهنمای فرم داوری راهنمای مطالعه دانشجویان
ثبت نام/ورود به سايت
ورود به قسمت مديريت
نام کاربری:
کلمه عبور:
 
ليست طرح درسهاي تاييد شده
رديف نام درس نام مدرس نام رشته تحصيلي سال تحصيلي نيم سال تحصيلي دریافت
81فیزیک هوشبریسید علی شفیعی دارابیهوشبری1396دوم
82سیستم های مدیریت یکپارچهمحمد خندانمهندسی بهداشت حرفه ای1396دوم
83مهندسی فاکتورهای انسانی (1)محمد خندانمهندسی بهداشت حرفه ای1396دوم
84تکنولوژی اتاق عمل چشم و مراقبت های آنمرتضی نصیریاطاق عمل1396دوم
85کارآموزی تکنیک اتاق عمل 1مرتضی نصیریاطاق عمل1396دوم
86زبان تخصصیمرتضی نصیریاطاق عمل1396دوم
87اصول و فنون عملکرد فرد سیار و اسکرابمرتضی نصیریاطاق عمل1396دوم
88بیماریهای جراحیمزده بهادر زادهپزشکی عمومی1396دوم
89مهارت های پرستاری و کار در اتاق عملمیثم حسینی امیریهوشبری1396دوم
90اصول کمک های اولیهمیثم حسینی امیریهوشبری1396دوم
91تشریح پیشرفتهفاطمه حیدریاطاق عمل1396دوم
92اناتومی تنهفاطمه حیدریپزشکی عمومی1396دوم
93آناتومی عملیافسانه مافیفوریت های پزشکی1395دوم
94تشریحافسانه مافیفوریت های پزشکی1395دوم
95تشریح (1) عملیافسانه مافیاطاق عمل1395دوم
96آناتومی (1) عملیافسانه مافیهوشبری1395دوم
97آمارزیستی و روش تحقیقامیر همتافوریت های پزشکی1396دوم
98تشریح (2)محسن اسلامی فارسانیمامایی1396دوم
99علوم تشریحی (2)محسن اسلامی فارسانیدندانپزشکی1396دوم
100آسیب شناسی عمومی و اختصاصیمحسن اسلامی فارسانیمامایی1396دوم
             
« 1 2 3 4 5 6 7 ...45 46 »