جستجو
نام درس:   نام مدرس:  
نام رشته تحصيلي:   سال تحصيلي:  
نام دانشکده:    
       
راهنمای سایت
راهنمای سامانه طرح درس اساتید راهنمای تدوین طرح درس راهنمای فرم داوری راهنمای مطالعه دانشجویان
ثبت نام/ورود به سايت
ورود به قسمت مديريت
نام کاربری:
کلمه عبور:
 
ليست طرح درسهاي تاييد شده
رديف نام درس نام مدرس نام رشته تحصيلي سال تحصيلي نيم سال تحصيلي دریافت
81درمان جامع دندانپزشکی (1)سمیرا حاجی صادقیدندانپزشکی1395اول
82دندانپزشکی تشخیصی (2)یاسمین برکیاندندانپزشکی1395اول
83بیماری های سیستمیک1یاسمین برکیاندندانپزشکی1395اول
84درمان جامع دندانپزشکی1یاسمین برکیاندندانپزشکی1395اول
85بیماری های سیستمیک1سمیرا حاجی صادقیدندانپزشکی1395اول
86دندانپزشکی تشخیصی (2)سمیرا حاجی صادقیدندانپزشکی1395اول
87بیماری های دهان و تشخیص عملی 2یاسمین برکیاندندانپزشکی1395اول
88بیماری های دهان و تشخیص عملی 3یاسمین برکیاندندانپزشکی1395اول
89کارآموزی 2میثم حسینی امیریهوشبری1395اول
90کارآموزی در عرصه ENTمرتضی نصیریاطاق عمل1395اول
91روش تحقیقمحمد عباسیپرستاری1395اول
92کارآموزی گوش و حلق و بینینرگس علیزادهپزشکی عمومی1395دوم
93داخلی جراحی 1محمد عباسیپرستاری1395اول
94مراقبت های پرستاری در بخش های اورژانس(پرستاری اورژانس3)محمد عباسیپرستاری1395اول
95اخلاق پرستاری و روابط حرفه ایمحمد عباسیپرستاری1395اول
96بیماری های زنان و ناباروریزهره خلجی نیامامایی1395اول
97داروشناسیمحمدرضا خاکسارفوریت های پزشکی1395اول
98فارماکولوژیمحمدرضا خاکساردندانپزشکی1395اول
99فارماکولوژیمحمدرضا خاکساربهداشت عمومی1395اول
100کارآموزی 4میثم حسینی امیریهوشبری1395اول
             
« 1 2 3 4 5 6 7 ...34 35 »