جستجو
نام درس:   نام مدرس:  
نام رشته تحصيلي:   سال تحصيلي:  
نام دانشکده:    
       
راهنمای سایت
راهنمای سامانه طرح درس اساتید راهنمای تدوین طرح درس راهنمای فرم داوری راهنمای مطالعه دانشجویان
ثبت نام/ورود به سايت
ورود به قسمت مديريت
نام کاربری:
کلمه عبور:
 
ليست طرح درسهاي تاييد شده
رديف نام درس نام مدرس نام رشته تحصيلي سال تحصيلي نيم سال تحصيلي دریافت
81کارآموزی عفونیجواد خدادادیپزشکی عمومی1396دوم
82کارورزی عفونیجواد خدادادیپزشکی عمومی1396دوم
83کارورزی جراحی(ارولوژی)محمد حیدریپزشکی عمومی1396دوم
84کارآموزی جراحی( ارولوژی)محمد حیدریپزشکی عمومی1396دوم
85کارورزی جراحی(ارولوژی)محمد حیدریپزشکی عمومی1396اول
86کارآموزی جراحی ( ارولوژی)محمد حیدریپزشکی عمومی1396اول
87آناتومی 2فاطمه حیدریهوشبری1396اول
88کارآموزی پرستاری داخلی جراحی 1سیدیاسر فروغی قمیپرستاری1396اول
89مراقبتهای پرستاری دربخش اورژانس (اورژانس 3 ) (دستگاه کلیه و مجاری ادراری)معصومه اکبریپرستاری1396اول
90کارآموزی جراحی (بیهوشی)محمد سعیدیپزشکی عمومی1396اول
91آمار حیاتیامیر همتاپرستاری1396اول
92دندانپزشکی تشخیصی (7)محمد مهدی زادهدندانپزشکی1396اول
93جراحی نظری 2محمد مهدی زادهدندانپزشکی1396اول
94جراحی فک و صورت عملی 4محمد مهدی زادهدندانپزشکی1396اول
95آمار زیستی و روش تحقیقامیر همتاهوشبری1396اول
96آمار حیاتیامیر همتامهندسی بهداشت حرفه ای1396اول
97کارآموزی کودکانمسعود حسن وند عموزادهپزشکی عمومی1396اول
98فیزیوپاتولوژی بیماریهای روماتیسمیمریم معصومیپزشکی عمومی1396اول
99آزمایشگاه ایمونولوژیسید بابک عقیلیاطاق عمل1396اول
100ایمونولوژیسید بابک عقیلیهوشبری1396اول
             
« 1 2 3 4 5 6 7 ...44 45 »