جستجو
نام درس:   نام مدرس:  
نام رشته تحصيلي:   سال تحصيلي:  
نام دانشکده:    
       
راهنمای سایت
راهنمای سامانه طرح درس اساتید راهنمای تدوین طرح درس راهنمای فرم داوری راهنمای مطالعه دانشجویان
ثبت نام/ورود به سايت
ورود به قسمت مديريت
نام کاربری:
کلمه عبور:
 
ليست طرح درسهاي تاييد شده
رديف نام درس نام مدرس نام رشته تحصيلي سال تحصيلي نيم سال تحصيلي دریافت
81تشریح (1) عملیافسانه مافیاطاق عمل1395دوم
82آناتومی (1) عملیافسانه مافیهوشبری1395دوم
83آمارزیستی و روش تحقیقامیر همتافوریت های پزشکی1396دوم
84تشریح (2)محسن اسلامی فارسانیمامایی1396دوم
85علوم تشریحی (2)محسن اسلامی فارسانیدندانپزشکی1396دوم
86آسیب شناسی عمومی و اختصاصیمحسن اسلامی فارسانیمامایی1396دوم
87روش بیهوشی (3)محمد سعیدیهوشبری1395اول
88کارورزی جراحیمزده بهادر زادهپزشکی عمومی1396دوم
89اصول و فنون مراقبتهامهسا حاجی محمدحسینیفوریت های پزشکی1396دوم
90فوریت های پزشکی در دندانپزشکیمهسا حاجی محمدحسینیدندانپزشکی1396دوم
91زبان تخصصیرضا فولادی فردمهندسی بهداشت محیط1396دوم
92انرژی و محیط زیسترضا فولادی فردمهندسی بهداشت محیط1396دوم
93کارآموزی گوش و حلق و بینینرگس علیزادهپزشکی عمومی1396دوم
94کارآموزی عفونیجواد خدادادیپزشکی عمومی1396دوم
95کارورزی عفونیجواد خدادادیپزشکی عمومی1396دوم
96کارورزی جراحی(ارولوژی)محمد حیدریپزشکی عمومی1396دوم
97کارآموزی جراحی( ارولوژی)محمد حیدریپزشکی عمومی1396دوم
98کارورزی جراحی(ارولوژی)محمد حیدریپزشکی عمومی1396اول
99کارآموزی جراحی ( ارولوژی)محمد حیدریپزشکی عمومی1396اول
100آناتومی 2فاطمه حیدریهوشبری1396اول
             
« 1 2 3 4 5 6 7 ...44 45 »