جستجو
نام درس:   نام مدرس:  
نام رشته تحصيلي:   سال تحصيلي:  
نام دانشکده:    
       
راهنمای سایت
راهنمای سامانه طرح درس اساتید راهنمای تدوین طرح درس راهنمای فرم داوری راهنمای مطالعه دانشجویان
ثبت نام/ورود به سايت
ورود به قسمت مديريت
نام کاربری:
کلمه عبور:
 
ليست طرح درسهاي تاييد شده
رديف نام درس نام مدرس نام رشته تحصيلي سال تحصيلي نيم سال تحصيلي دریافت
101آمار زیستی و روش تحقیقامیر همتاهوشبری1396اول
102آمار حیاتیامیر همتامهندسی بهداشت حرفه ای1396اول
103کارآموزی کودکانمسعود حسن وند عموزادهپزشکی عمومی1396اول
104فیزیوپاتولوژی بیماریهای روماتیسمیمریم معصومیپزشکی عمومی1396اول
105آزمایشگاه ایمونولوژیسید بابک عقیلیاطاق عمل1396اول
106ایمونولوژیسید بابک عقیلیهوشبری1396اول
107ایمونولوژیسید بابک عقیلیاطاق عمل1396اول
108روش‌های احیاء قلبی ریوی و اصول مراقبتهای ویژهمیثم حسینی امیریاطاق عمل1396اول
109مبانی نمونه برداری ازآلاینده های هواحمیدرضا حیدریمهندسی بهداشت حرفه ای1396اول
110ایمنی در محیط کار 2احمد سلطان زادهمهندسی بهداشت حرفه ای1396اول
111ارزیابی و مدیریت ریسکاحمد سلطان زادهمهندسی بهداشت حرفه ای1396اول
112آمار حیاتیامیر همتاعلوم آزمایشگاهی1396اول
113روش های آمار زیستیامیر همتادندانپزشکی1396اول
114آناتومی 2فاطمه حیدریهوشبری1396اول
115تشریح پرستاری عملیافسانه مافیپرستاری1396اول
116تشریحافسانه مافیفوریت های پزشکی1395دوم
117آناتومیافسانه مافیفوریت های پزشکی1395دوم
118آناتومی (1)افسانه مافیهوشبری1395دوم
119تشریح (1)افسانه مافیاطاق عمل1395دوم
120فیزیک عمومیسید علی شفیعی دارابیمهندسی بهداشت محیط1396اول
             
« 1 2 ...4 5 6 7 8 ...44 45 »