جستجو
نام درس:   نام مدرس:  
نام رشته تحصيلي:   سال تحصيلي:  
نام دانشکده:    
       
راهنمای سایت
راهنمای سامانه طرح درس اساتید راهنمای تدوین طرح درس راهنمای فرم داوری راهنمای مطالعه دانشجویان
ثبت نام/ورود به سايت
ورود به قسمت مديريت
نام کاربری:
کلمه عبور:
 
ليست طرح درسهاي تاييد شده
رديف نام درس نام مدرس نام رشته تحصيلي سال تحصيلي نيم سال تحصيلي دریافت
121جراحی فک و صورت عملی 4محمد مهدی زادهدندانپزشکی1396اول
122آمار زیستی و روش تحقیقامیر همتاهوشبری1396اول
123آمار حیاتیامیر همتامهندسی بهداشت حرفه ای1396اول
124کارآموزی کودکانمسعود حسن وند عموزادهپزشکی عمومی1396اول
125فیزیوپاتولوژی بیماریهای روماتیسمیمریم معصومیپزشکی عمومی1396اول
126آزمایشگاه ایمونولوژیسید بابک عقیلیاطاق عمل1396اول
127ایمونولوژیسید بابک عقیلیهوشبری1396اول
128ایمونولوژیسید بابک عقیلیاطاق عمل1396اول
129روش‌های احیاء قلبی ریوی و اصول مراقبتهای ویژهمیثم حسینی امیریاطاق عمل1396اول
130مبانی نمونه برداری ازآلاینده های هواحمیدرضا حیدریمهندسی بهداشت حرفه ای1396اول
131ایمنی در محیط کار 2احمد سلطان زادهمهندسی بهداشت حرفه ای1396اول
132ارزیابی و مدیریت ریسکاحمد سلطان زادهمهندسی بهداشت حرفه ای1396اول
133آمار حیاتیامیر همتاعلوم آزمایشگاهی1396اول
134روش های آمار زیستیامیر همتادندانپزشکی1396اول
135آناتومی 2فاطمه حیدریهوشبری1396اول
136تشریح پرستاری عملیافسانه مافیپرستاری1396اول
137تشریحافسانه مافیفوریت های پزشکی1395دوم
138آناتومیافسانه مافیفوریت های پزشکی1395دوم
139آناتومی (1)افسانه مافیهوشبری1395دوم
140تشریح (1)افسانه مافیاطاق عمل1395دوم
             
« 1 2 ...5 6 7 8 9 ...45 46 »