اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : سیدیاسر فروغی قمی آخرین مدرک تحصیلی: متخصص رشته تحصیلی: طب اورژانس
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : طب اورژانس سابقه آموزشی : 4
سابقه تدریس درس مورد نظر : 4
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: پزشکی عمومی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1398
اطلاعات مربوط به درس : کارورزی طب اورژانس
نوع درس: کارورزی تعداد واحد: 4 تعداد جلسه 4 هفته
تعداد ساعات : 0
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: تستی - تشریحی، Osce (بررسی بیمار، معاینه فیزیکی، معاینه تشخیصی، ارزیابی بالینی با ساختار عینی)، OSPE (ارزیابی عملی با ساختار عینی)
اجزاءنمره نهائی
امتحان پایان ترم:55درصد
تهیه شرح حال و انجام معاینات فیزیکی کامل و ثبت آن در پرونده بیمار:10درصد
رعایت قوانین آموزشی مرکز، حضور فعال در کشیک با تأیید آموزش و استاد :10درصد
حضور فعال در بخش و رعایت اخلاق حرفه ای(مهارت ارتباطی بالینی):15درصد
ارائه گزارش صبحگاهی ، راند و گراند راند آموزشی، کنفرانس و ژورنال کلاب :10درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی و پرسش و پاسخ ارزیابی مهارتهای ارتباطی بالینی آموزش بر بالین بیماران بستری تحلیل بیماران دشوار آموزش کلیشه خوانیدانشجو محور(آموزش مهارت های بالینی) حضور فعال در ارائه گزارش صبحگاهی،راند و گراند راند آموزشی و ژورنال کلاب حضور فعال در بخش و انجام معاینه بالینی تهیه شرح حال و انجام معاینات فیزیکی کامل و ثبت آن در پرونده بیمار حضور فعال در کشیک ها با تأیید آموزش و استاد ، رعایت قوانین آموزشی مرکز و رعایت اخلاق حرفه ای(مهارت ارتباطی بالینی) شرکت در امتحان
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
اینترنت
پاور پوینت
بیمار و تجهیزات بیمارستان
کتابخانه بخش با کلیه رفرانس های مورد نیاز
بیمارستان
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی باانواع شوک
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 درمان انواع شوک را به صورت صحیح اجرا نماید.
2 علائم بالینی انواع مختلف شوک را تشخیص دهد.
3 شرح حال و معاینه دقیق بیمار در حال شوک را ثبت و گزارش نماید.
4 علل انواع شوک را بصورت صحیح گزارش دهد.
5 فرآیند طبابت و جایگاه استدلال بالینی را برای رسیدن به تشخیص و تصمیم گیری بالینی شرح دهد.
6 نشان دهد که در هنگام گرفتن شرح حال از استدلال بالینی استفاده می کند
7
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با بیماران دارای اختلال هوشیاری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 از اقدامات پاراکلینیک مناسب و تفسیر آنها برای گزارش استفاده نماید(MRI,ct scan,...)
2 اپروچ گام به گام بیمار کمایی رابه صورت صحیح تشخیص و اجرا نماید.
3 علت کما در بیمار را تشخیص دهد.
4 درمان بیمار کمایی را به صورت صحیح انجام دهد.
5 اصول استدلال بالینی (جمع آوری اطلاعات، وزن دهی – تصمیم سازی و تصمیم گیری) را به درستی انجام می دهد
6 اصول کلی اخذ شرح حال در شرایط عمومی خاص(افراد مسن، نوزادان، اطفال و معلولین) را انجام می دهد.
7
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با بیماران مولتیپل ترومایی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نحوه ی صحیح سونوگرافی بیمار ترومایی را اجرا نماید.
2 موارد نیاز به اقدامات تصویربرداری را اجرا نماید.
3 درمان صحیح در شرایط بحرانی در بیمار مولتی تروما را اجرا نماید.
4 اصول برخورد صحیح با بیماران مولتی تروما را اجرا نماید.
5 به اهمیت استدلال بالینی در تصمیم گیری های پزشکی توجه نماید.
6
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با شرح حال گیری ،معاینه فیزیکی و آموزش بالینی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اصول برخورد صحیح با بیمار و همراه بیمار و کادر درمانی را اجرا نماید.
2 از بیمار مبتلا به علائم و شکایات شایع و مهم مرتبط با این بخش شرح حال بگیرد.
3 در گزارش صبحگاهی، کنفرانس، کیس ریپورت، بخش حضور فعال داشته و کارهای درخواستی را به طور صحیح انجام دهد
4 بیماری را تشخیص دهد وتشخیص افتراقی بیماری را گزارش دهد.
5 نحوه ارزیابی در مراجعات بعدی را اجرا نماید
6 نحوه کامل و صحیح ثبت در پرونده بیمار را انجام دهد
7 نحوه Approch تشخیص دقیق را اجرا نماید.
8 نحوه برخورد با بیمار بدحال را به صورت دقیق اجرا نماید
9 پروسیجرهای ضروری مرتبط را با رعایت اصول ایمنی بیمار و تحت نظارت دستیار یا استاد انجام دهد.
10 با مراجعان، بیماران، کارکنان و سایر اعضای تیم سلامت به نحو شایسته ارتباط برقرار کند.
11 ویژگی های رفتار حرفه ای مناسب را در تعاملات خود به نحو مطلوب نشان دهد.
12


رفرنس ها :
tintinalli 2017