اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : احمد رضا باقری آخرین مدرک تحصیلی: فوق تخصص رشته تحصیلی: قلب و عروق بزرگسالان
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : قلب و عروق سابقه آموزشی : 3
سابقه تدریس درس مورد نظر : 8
سایر مدرسین : سید فخرالدین حجازی, لیلی ایرانی راد, هدی ابوالحسنی, سمیرا خانی
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: پزشکی عمومی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1398
اطلاعات مربوط به درس : کارآموزی قلب و عروق
نوع درس: کارآموزی تعداد واحد: 3 تعداد جلسه 4 هفته
تعداد ساعات : 0
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: نوع امتحان پایان ترم: تشریحی، Osce (بررسی بیمار، معاینه فیزیکی، معاینه تشخیصی، ارزیابی بالینی با ساختار عینی)
اجزاءنمره نهائی
امتحان پایان ترم:40درصد
حضور فعال در درمانگاه و بخش رعایت اخلاق حرفه ای(مهارت ارتباطی بالینی)::20درصد
تهیه شرح حال و انجام معاینات فیزیکی کامل و ثبت آن در پرونده بیمار::20درصد
ارائه گزارش صبحگاهی، شرکت در راند و گراند راند آموزشی و کنفرانس و ژورنال کلاب:15درصد
رعایت قوانین آموزشی مرکز:5درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
آآموزش به صورت سخنرانی در کلاس های روزانه، اموزش بالینی(سرپایی، بستری، اتاق عمل و سایر عرصه های بالینی)، مشارکت در گزارش صبحگاهی، مشارکت در سمینارها و کنفرانس های آموزشی، تهیه مواد آموزشی و کمک آموزشی برای ارائه بهتر درس .راهنمایی و مشاوره، مدیریت و رهبری آموزشی ، ارزیابی مهارت های ارتباطی بالینی دانشجویاناستاد محور و دانشجو محور حضور فعال در درمانگاه، بخش و رعایت اخلاق حرفه ای(مهارت ارتباطی بالینی) تهیه شرح حال و انجام معاینات فیزیکی کامل و ثبت آن در پرونده بیمار ارائه گزارش صبحگاهی، شرکت در راند و گراند راند آموزشی و کنفرانس و ژورنال کلاب رعایت قوانین آموزشی مرکز شرکت در امتحان
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
بیمار و تجهیزات بیمارستان
پاور پوینت
تجهیزات مرکز مهارت های بالینی
بیمار و تجهیزات بخش
مولاژ
ترالی اورژانس
بیمارستان
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان باروتین بخش و قوانین این دوره آموزش
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 فراگیر راس ساعت 8صبح در بخش قلب حضور داشته باشد
2 بخش قلب رابادقت بازدید نماید
3 در جلسات گزارش صبحگاهی، راند، گراند راند، کنفرانس و ژورنال کلاب حضور فعال داشته باشد.
4 به بیمار و همراه بیمار به خوبی برخورد نماید و اخلاق حرفه ای را به خوبی نشان دهد.
5 با دانشجویان و پرسنل کادر درمان و دستیاران به خوبی برخورد نماید و اخلاق حرفه ای را به خوبی نشان دهد.
6
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان باروتین بخش
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو با کسب اجازه از بیمار شرح حال کامل را اخذ نماید
2 در حضور استاد گرفتن نوار قلب رابه درستی انجام دهد
3 در حضور استاد گرفتن فشار خون رابه درستی انجام دهد
4 نحوه ی نوشتن و ثبت در پرونده بیمار را به خوبی یاد گرفته و در صورت صلاحدید استاد در پرونده بنویسد.
5 روش نسخه نویسی را مشاهده نموده و فراگیرد.
6
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با ارزیابی کلینیکی و پارا کلینیکی قلب
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو در حضور استاد سمع صداهای قلبی به درستی انجام دهد
2 درحضور استاد تفسیرنوار قلب نرمال رابه درستی انجام دهد
3 درحضور استاد ناحیه ایسکمی وانفارکت را با مشاهده نوار قلب تشخیص دهد
4 در حضور اسناد تاثیر اختلالات الکترولیتی بر نوار قلب را تشخیص دهد.
5
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با ارزیابی کلینیکی و پارا کلینیکی قلب
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 در حضور استاد انواع آریتمی را در نوار قلب تشخیص دهد
2 درحضور استاد قادر باشد باتوجه به شرح حال ومعاینه وتست های پاراکلینیک تشخیص های افتراقی رامطرح نماید
3 درحضور استاد تست های پاراکلینیکی مناسب را جهت کمک به تشخیص قطعی بیماری درخواست نماید
4 درحضور استاد نوشتن صحیح order بیمار را بر اساس تشخیص محتمل انجام دهد
5


رفرنس ها :
بیماریهای قلب هاریسون چاپ آخر