اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : احمد رضا باقری آخرین مدرک تحصیلی: فوق تخصص رشته تحصیلی: قلب و عروق بزرگسالان
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : قلب و عروق سابقه آموزشی : 3
سابقه تدریس درس مورد نظر : 8
سایر مدرسین : هدی ابوالحسنی, لیلی ایرانی راد, سمیرا خانی, سید فخرالدین حجازی
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: پزشکی عمومی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1398
اطلاعات مربوط به درس : فیزیوپاتولوژی و سمیولوژی بیماریهای قلب و عروق
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 0.75 تعداد جلسه 5
تعداد ساعات : 10
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: تستی - تشریحی، صحیح - غلط، چند گزینه ای
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:10درصد
امتحان پایان ترم:70درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی+پرسش و پاسخاستاد محور و دانشجو محور شرکت در پرسش و پاسخ شرکت در فعالیتهای عملی در skill lab شرکت در آزمون نهایی
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
اینترنت
پاور پوینت
بیمار نما
تجهیزات مرکز مهارت های بالینی
مولاژ
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با فشارخون ریوی وکورپولمونل
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 فیزیوپاتولوزی فشار خون ریوی را شرح دهد
2 علل فشارخون ریوی را شرح دهد
3 فیزیوپاتولوژی کورپولمونل را شرح دهد
4 علل کویولمونل را شرح دهد.
5 علایم فشار خون ریوی را شرح دهد
6 علایم کورپولمونل را شرح دهد
7
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با آنژین صدری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 علل آنژین صدری را شرح دهد
2 عوامل تشدید کننده آنژین را بیان کند
3 اثر ورزش بر تشدید یا تخفیف آنژین را توضیح دهد
4
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با انفارکتوس میوکارد
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 علایم انفارکتوس را شرح دهد
2 عوامل ایجاد کننده انفارکتوس رابیان کند
3 عوارض انفارکتوس توضیح دهد
4 تعریف انفارکتوس میوکارد را بیان کند
5
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با بیماریهای مادرزادی قلب
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 علل بیماری مادرزادی قلب رابیان کند
2 روش تشخیص بیماری مادرزادی را توضیح دهد
3 علائم و نشانه های بیماران مادرزادی قلبی راشرح دهد
4 عوارض بیماری مادرزادی سیانوتیک قلبی را شرح دهد
5
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با احیای قلبی ریوی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مراحل احیای قلبی ریوی را شرح دهد
2 ابزا و تجهیزات لازم برای احیای قلبی ریوی را شرح هد
3 پوزیشن مناسب برای بیمار موقع احیا را نشان دهد
4 داروهای لازم برای احیا را با ذکر دوز لازم بیان کند
5 تجهیزات مورد استفاده در مورد بیمار نما را بیاورد.
6


رفرنس ها :
بیماریهای قلب هاریسون آخرین ویرایش