جستجو
نام درس:   نام مدرس:  
نام رشته تحصيلي:   سال تحصيلي:  
نام دانشکده:    
       
راهنمای سایت
راهنمای سامانه طرح درس اساتید راهنمای تدوین طرح درس راهنمای فرم داوری راهنمای مطالعه دانشجویان
ثبت نام/ورود به سايت
ورود به قسمت مديريت
نام کاربری:
کلمه عبور:
 
ليست طرح درسهاي تاييد شده
رديف نام درس نام مدرس نام رشته تحصيلي سال تحصيلي نيم سال تحصيلي دریافت
101تشریح پیشرفتهفاطمه حیدریاطاق عمل1396دوم
102اناتومی تنهفاطمه حیدریپزشکی عمومی1396دوم
103آناتومی عملیافسانه مافیفوریت های پزشکی1395دوم
104تشریحافسانه مافیفوریت های پزشکی1395دوم
105تشریح (1) عملیافسانه مافیاطاق عمل1395دوم
106آناتومی (1) عملیافسانه مافیهوشبری1395دوم
107آمارزیستی و روش تحقیقامیر همتافوریت های پزشکی1396دوم
108تشریح (2)محسن اسلامی فارسانیمامایی1396دوم
109علوم تشریحی (2)محسن اسلامی فارسانیدندانپزشکی1396دوم
110آسیب شناسی عمومی و اختصاصیمحسن اسلامی فارسانیمامایی1396دوم
111روش بیهوشی (3)محمد سعیدیهوشبری1395اول
112کارورزی جراحیمزده بهادر زادهپزشکی عمومی1396دوم
113اصول و فنون مراقبتهامهسا حاجی محمدحسینیفوریت های پزشکی1396دوم
114فوریت های پزشکی در دندانپزشکیمهسا حاجی محمدحسینیدندانپزشکی1396دوم
115زبان تخصصیرضا فولادی فردمهندسی بهداشت محیط1396دوم
116انرژی و محیط زیسترضا فولادی فردمهندسی بهداشت محیط1396دوم
117کارآموزی گوش و حلق و بینینرگس علیزادهپزشکی عمومی1396دوم
118کارآموزی عفونیجواد خدادادیپزشکی عمومی1396دوم
119کارورزی عفونیجواد خدادادیپزشکی عمومی1396دوم
120کارورزی جراحی(ارولوژی)محمد حیدریپزشکی عمومی1396دوم
             
« 1 2 ...4 5 6 7 8 ...45 46 »