جستجو
نام درس:   نام مدرس:  
نام رشته تحصيلي:   سال تحصيلي:  
نام دانشکده:    
       
راهنمای سایت
راهنمای سامانه طرح درس اساتید راهنمای تدوین طرح درس راهنمای فرم داوری راهنمای مطالعه دانشجویان
ثبت نام/ورود به سايت
ورود به قسمت مديريت
نام کاربری:
کلمه عبور:
 
ليست طرح درسهاي تاييد شده
رديف نام درس نام مدرس نام رشته تحصيلي سال تحصيلي نيم سال تحصيلي دریافت
121کارآموزی گوش و حلق و بینینرگس علیزادهپزشکی عمومی1396دوم
122کارآموزی عفونیجواد خدادادیپزشکی عمومی1396دوم
123کارورزی عفونیجواد خدادادیپزشکی عمومی1396دوم
124کارورزی جراحی(ارولوژی)محمد حیدریپزشکی عمومی1396دوم
125کارآموزی جراحی( ارولوژی)محمد حیدریپزشکی عمومی1396دوم
126کارورزی جراحی(ارولوژی)محمد حیدریپزشکی عمومی1396اول
127کارآموزی جراحی ( ارولوژی)محمد حیدریپزشکی عمومی1396اول
128آناتومی 2فاطمه حیدریهوشبری1396اول
129کارآموزی پرستاری داخلی جراحی 1سیدیاسر فروغی قمیپرستاری1396اول
130مراقبتهای پرستاری دربخش اورژانس (اورژانس 3 ) (دستگاه کلیه و مجاری ادراری)معصومه اکبریپرستاری1396اول
131کارآموزی جراحی (بیهوشی)محمد سعیدیپزشکی عمومی1396اول
132آمار حیاتیامیر همتاپرستاری1396اول
133دندانپزشکی تشخیصی (7)محمد مهدی زادهدندانپزشکی1396اول
134جراحی نظری 2محمد مهدی زادهدندانپزشکی1396اول
135جراحی فک و صورت عملی 4محمد مهدی زادهدندانپزشکی1396اول
136آمار زیستی و روش تحقیقامیر همتاهوشبری1396اول
137آمار حیاتیامیر همتامهندسی بهداشت حرفه ای1396اول
138کارآموزی کودکانمسعود حسن وند عموزادهپزشکی عمومی1396اول
139فیزیوپاتولوژی بیماریهای روماتیسمیمریم معصومیپزشکی عمومی1396اول
140آزمایشگاه ایمونولوژیسید بابک عقیلیاطاق عمل1396اول
             
« 1 2 ...5 6 7 8 9 ...46 47 »