اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : مریم معصومی آخرین مدرک تحصیلی: فوق تخصص رشته تحصیلی: داخلی روماتولوژی بزرگسالان
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : داخلی سابقه آموزشی : 0
سابقه تدریس درس مورد نظر : 5
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: پزشکی عمومی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1398
اطلاعات مربوط به درس : کارورزی داخلی روماتولوژی
نوع درس: کارورزی تعداد واحد: 4 تعداد جلسه 4هفته
تعداد ساعات : 0
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: تستی - تشریحی، Osce (بررسی بیمار، معاینه فیزیکی، معاینه تشخیصی، ارزیابی بالینی با ساختار عینی)، OSPE (ارزیابی عملی با ساختار عینی)
اجزاءنمره نهائی
امتحان پایان ترم:30درصد
حضور فعال در ارائه گزارش صبحگاهی،ارائه کیس ریپورت و ارائه شرح حال:15درصد
حضور فعال در درمانگاه و انجام معاینه بالینی:20درصد
حضور فعال در کشیک ها، رعایت قوانین آموزشی مرکز و رعایت اخلاق حرفه ای(مهارت ارتباطی بالینی):15درصد
حضور فعال در بخش و تهیه عوارض جانبی داروها:20درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
بر بالین بیماران در بخش درمانگاه روماتولوژی کلاس درس مورنینگ صبحگاهی سالن کنفرانس آزمایشگاه بیمارستان ارزیابی دانشجویان و تذکر اشتباهات ارزیابی مهارت های ارتباطی بالینی پیش سازمان دهنده و گام به گام حضور فعال در ارائه گزارش صبحگاهی،راند و گراند راند آموزشی و ژورنال کلاب حضور فعال در درمانگاه و انجام معاینه بالینی حضور فعال در کشیک ها با تأیید آموزش و استاد ، رعایت قوانین آموزشی مرکز و رعایت اخلاق حرفه ای(مهارت ارتباطی بالینی) حضور فعال در بخش و تهیه عوارض جانبی داروها شرکت در امتحان
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
اینترنت
پاور پوینت
بیمار و تجهیزات بیمارستان
تجهیزات مرکز مهارت های بالینی
مواد و تجهیزات آزمایشگاه
بیمارستان
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با امور آموزشی (روش شرح حال گیری ، معاینه فیزیکی و ...)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 شرح حال را بر اساس ضوابط آموخته شده ثبت کند.
2 یک نمونه معرفی بیمار را هم به صورت مختصر و هم کامل انجام دهد.
3 نشان دهد که در هنگام گرفتن شرح حال از استدلال بالینی استفاده می کند
4 اصول استدلال بالینی (جمع آوری اطلاعات، وزن دهی – تصمیم سازی و تصمیم گیری) را به درستی انجام دهد.
5 اصول کلی اخذ شرح حال در شرایط عمومی خاص(افراد مسن، نوزادان، اطفال و معلولین) را انجام می دهد.
6 اصول کلی اخذ شرح حال در شرایط ویژه (بیماران با مشکل بینایی و چشم، بیماران با مشکلات گوش و حلق و بینی و ناشنوائی، بیماران مشکلات پوستی و ... ) را انجام می دهد.
7 به اهمیت استدلال بالینی در تصمیم گیری های پزشکی توجه نموده و اجرا نماید.
8 ملاحظات فرهنگی، اخلاقی و مذهبی در مورد معاینات مناطق خاص بدن را مراعات کند
9 با مراجعان، بیماران، کارکنان و سایر اعضای تیم سلامت به نحو شایسته ارتباط برقرار نماید.
10 ویژگی های رفتار حرفه ای مناسب را در تعاملات خود به نحو مطلوب نشان دهد.
11 پروسیجرهای ضروری مرتبط را با رعایت اصول ایمنی بیمار به طور مستقل با نظارت دستیار یا استاد انجام دهد.
12 مسئولیت پذیری، ورزیدگی و اعتماد به نفس لازم برای انجام وظایف حرفه ای را نشان دهد.
13
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با تشخیص افتراقی بیماری های روماتولوژی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 با نحوه ی تشخیص و درمان بیماران روماتولوژی آشنا شده و به استاد گزارش دهد.
2 تشخیص افتراقی بیماران روماتولوژی را در پرونده بیمار تحت نظارت دستیار یا استاد بنویسد.
3 Plan تشخیصی و درمانی بیماران روماتولوژی را در پرونده بیمار تحت نظارت دستیار یا استاد بنویسد.
4 تشخیص های افتراقی مهم را مطرح کند و گام های ضروری برای رسیدن به تشخیص و مدیریت مشکل بیمار را پیشنهاد دهد.
5 مشکلات بیماران مبتلا به بیماری های شایع و مهم روماتولوژی را شناسایی نماید.
6 داروهای رایج دارای کاربرد در حیطه فعالیت بالینی را در مورد بیماران تحت نظارت دستیار یا استاد اعلام و در نسخه بیمار بنویسد.
7 تشخیص های افتراقی مهم را فهرست نماید.
8 اقدامات ضروری برای تشخیص و مدیدریت مشکل بیمار را در حد مورد انتظار از پزشکان عمومی و متناسب با استانداردهای بخش بالینی محل آموزش، زیر نظر استاد مربوطه انجام دهد.
9
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با تفسیر آزمایشات کلینیکی و پاراکلینیکی و فیزیوتراپی و حرکات ورزشی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 آزمایشات طبیعی را از غیر طبیعی تشخیص دهد.
2 نحوه و نوع آزمایشات درخواستی را به دستیار یا استاد گزارش دهد.
3 آزمایشات روماتولوژی را تفسیر و در نسخه بیمار درخواست نماید.
4 بر اساس نتایج آزمایشات بتواند تشخیص افتراقی را بیان کند.
5 فیزیوتراپی جهت بیماران را در نسخه بیمار درخواست نماید.
6 نحوه ی انجام تست های ورزشی در خصوص بیماران روماتولوژی را مشاهده نموده و دلایل آن حرکات را به استاد گزارش دهد.
7 آزمایش های لازم را با نظارت دستیار یا استاد جهت بیمار بنویسد.
8 در مورد اقدامات پیش گیری، مشتمل بر درمان و توانبخشی بیمار را پیشنهاد نموده و مراحل مدیریت و درمان بیمار را بر اساس استانداردهای بخش و با نظارت دستیار یا استاد انجام دهد.
9
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با روش های پاراکلینیکی و کاربرد آن در تشخیص و درمان بیماری ها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 گراف طبیعی را از غیر طبیعی تشخیص دهد.
2 MRI طبیعی را از غیر طبیعی تشخص دهد.
3 CT scan طبیعی را از غیر طبیعی تشخیص دهد.
4 موارد کاربردی فیزیوتراپی را با نظارت استاد به بیمار توضیح داده و بنویسد
5 تفسیر صحیح گراف بیماران روماتولوژی را انجام نماید.
6 تفسیر صحیح MRI بیماران روماتولوژی را اجرا نماید.
7 تفسیر صحیح CT scan بیماران روماتولوژی را مشاهده نماید.
8


رفرنس ها :
هاریسون 2019 سسیل 2015