اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : محمد شهیدی آخرین مدرک تحصیلی: متخصص رشته تحصیلی: طب اورژانس
رتبه دانشگاهی: حق التدریس (مدعو) گروه آموزشی : طب اورژانس سابقه آموزشی : 7
سابقه تدریس درس مورد نظر : 3
سایر مدرسین : سیدیاسر فروغی قمی
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: پزشکی عمومی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1398
اطلاعات مربوط به درس : کارورزی طب اورژانس
نوع درس: کارورزی تعداد واحد: 4 تعداد جلسه 4هفته
تعداد ساعات : 0
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده نوع امتحان میان ترم: شفاهی نوع امتحان پایان ترم: شفاهی
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال در کشیک:10درصد
حضور فعال در بخش، کنفرانس، گزارش صبحگاهی و ژورنال کلاب:20درصد
بازدید از واحد دیسپچ اورژانس 115:10درصد
بازدید از تجهیزات داخل آمبولانس و فراگیری نحوه ی استفاده از تجهیزات:10درصد
اجرای مهارتهای ارتباطی بالینی:10درصد
رعایت قوانین آموزشی و ورود و خروج به موقع :10درصد
شرکت فعال در آزمون های شفاهی و پاسخ به سئوالات استاد :30درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
حضور در بخش حضور در مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی و اطلاع از همه واحدهای مرکز ارتباطات و فرماندهی عملیات روند اخذ یک ماموریت پیش بیمارستانی تا اعزام امبولانس به صحنه استفاده از اسلایدهای مرتبط با فرایند پیش بیمارستانی و تفاوتهای مدیریت بیمار در پره هاسپیتال به بیمارستان آموزش نحوه مشاوره پزشکی با تجهیزات داخل یک آمبولانس به طور کامل آشنا شده و نحوه کار با آن را تمرین می کنند.دانشجو محور(آموزش مهارت های بالینی) حضور فعال در کشیک حضور فعال در بخش، کنفرانس، گزارش صبحگاهی و ژورنال کلاب بازدید از واحد دیسپچ اورژانس 115 بازدید از تجهیزات داخل آمبولانس و فراگیری نحوه ی استفاده از تجهیزات اجرای مهارت های ارتباطی بالینی رعایت قوانین آموزشی و ورود و خروج به موقع شرکت فعال در آزمون های شفاهی و پاسخ به سئوالات استاد
کتاب
اینترنت
تجهیزات مرکز مهارت های بالینی
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
بیمار و تجهیزات بخش
بازدید از واحد دیسپچ اورژانس 115
سالن کنفرانس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با آموزش بالینی و مبانی تریاژ تلفنی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 کارورز به موقع در بخش حضور می یابد و نحوه تحویل گرفتن صحیح شیفت را تمرین کند.
2 از لباس فرم استفاده نموده و بهره گیری از وسایل کاری همانند سیستم اتوماسیون ، بیسیم رابیآموزد و تمرین کند.
3 در واحدهای مختلف مرکز ارتباطات و فرماندهی عملیات اورژانس پیش بیمارستانی حاضر شود و نسبت به دریافت و ابلاغ و ثبت ماموریت اقدام کند.
4 اهداف ایجاد یک مرکز مستقل برای فوریتهای پزشکی و ساز و کار سازمان اورژانس کشور را تحلیل نماید.
5 انواع تریاژ به صورت غیر حضوری در دنیا را اموخته و ریاژ تلفنی را به صورت عملی انجام دهد.
6 چالش های پیش روی ارتباط تلفنی با مددجویان و نحوه پاسخ گویی به آنان را تمرین کند
7 شرح حال گیری تلفنی و هدایت فرد تماس گیرنده در اجرای فرامین بالینی را انجام دهد
8 اطمینان بخشی به تماس گیرندگانی که نیاز به آمبولانس ندارند با حفظ اصل رضایت مندی شهروندان را انجام دهد.
9 ثبت ماموریت و اخذ آدرس با در نظر گرفتن سرعت و دقت را شخصا انجام دهد.
10 گایدلانهای آفلاین مورد قبول وزارتخانه متبوع و نحوه انطباق شرح حال با گایدلاین را انجام دهد.
11
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با نحوه اخذ ماموریت از واحد ارتباطات و هدایت ناوگان آمبولانس و مشاوره دهی پزشکی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 سیستم سراسری اتوماسیون آسایار را بیاموزد.
2 با کدهای اختصاصی اورژانس پیش بیمارستانی که با عدد 10 شروع می شود آشنا شود و در ماموریت استفاده کند.
3 از نقشه آنلاین و آفلاین شهری و رصد آمبولانس به صورت عملیاتی استفاده کند.
4 از ابزارهای ارتباطی رایج به ویژه نرم افزار و بیسیم استفاده کند
5 وظایف پزشک مشاور 50-10 را بیاموزد و در عمل به کار گیرد.
6 با تکنسین حاضر در صحنه ارتباط می گیرد و شرح حال اخذ کند.
7 شرح حال اخذ شده را به دقت مستند کند.
8 چند مورد شرح حال متناقض را را جهت انطباق با مفاهیم علمی تمرین کند.
9
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با سونوگرافی کنار بالین در بیمار ترومایی و مدیریت راه هوایی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 با مکانیسم انجام سونوگرافی آشنا شده و مشاهده نماید.
2 پروب های مختلف سونوگرافی را بشناسد و نحوه در دست گرفتن صحیح آن را یاد بگیرد
3 تصویر مایع آزاد در فضاهای چهارگانه را در FAST Exam بیاموزد و عملا تمرین کند
4 سونوگرافی انجام شده را به صورت کلاسیک گزارش دهی و ثبت کند.
5 انواع وسایل مدیریت راه هوایی را شناخته و نحوه استفاده از آنها را انجام دهد.
6 مدیریت راه هوایی را در تمام بیماران مراجعه کننده به اورژانس با شکایات متنوع را انجام دهد.
7 انجام اینتوباسیون ، کار گذاری لارنزیال ماسک، و دیگر وسایل مدیریت راه هوا یی را اجرا نماید.
8 مدیریت راه هوا یی بیماران دچار اسم و تنگی نفس مزمن را اجرا نماید.
9 مدیریت راه هوایی بیماران ترومایی راعملا اجرا نماید
10
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با تفسیر و قرائت سی تی اسکن مغزی و ریوی در بخش اورژانس
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مکانسیم انجام سی تی اسکن از مغز بدون تزریق را از نزدیک می بیند
2 اندیکاسیون های انجام سی تی اسکن مغزی در بخش اورژانس را تمرین کند
3 اسلایدهای مرتبط با آناتومی طبیعی مغز و معادل آن در سی تی اسکن را دیده و توضیحات را ارائه نماید.
4 انواع پاتولوژی های اورژانس مغزی را در سی تی اسکن بیاموزد
5 نحوه نوشتن گزارش سی تی اسکن مغزی را تمرین کند
6 سی تی اسکن مغزی بیمار را به طور کلاسیک قرائت و تفسیر کند
7 انواع خونریزی های مغزی را به تفکیک انواع ان شناسایی و درسی تی اسکن تشخیص داده و نحوه مدیریت ان را بر حسب نوع خونریزی انجام دهد.
8 انواع سکته های مغزی را بر حسب نوع آنها ( ایسکمیک و همورازیک) در سی تی اسکن سر تشخیص داده و مدیریت درمان آنها را اجرا نماید .
9 انواع شکستگی های جمجمه را در بیماران ترومایی ضربه سر در سی تی اسکن سر تشخیص و درمان ان را شروع نماید.
10 پاتولوژی های شایع در سی تی اسکن قفسه سینه را تشخیص و درمان آنها را شروع نماید.
11 انواع شکستگی دنده ها و آسیب دیدگی ریه ها از قبیل پونوموتوراکس و هموتوراکس در سی تی اسکن بیماران دچار اروپای قفسه سینه را تشخیص و.درمان آنها را شروع نماید.
12 انواع عفونت های ریه ،اتلکتازی،آمفیزم ریه را در سی تی اسکن قفسه سینه تشخیص و درمان ان را شروع نماید.
13


رفرنس ها :
کتاب روزن