اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : زهرا معصومی آخرین مدرک تحصیلی: فوق تخصص رشته تحصیلی: داخلی نفرولوژی بزرگسالان
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : داخلی سابقه آموزشی : 1
سابقه تدریس درس مورد نظر : 4
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: پزشکی عمومی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1398
اطلاعات مربوط به درس : کارورزی داخلی(نفرولوژی)
نوع درس: کارورزی تعداد واحد: 4 تعداد جلسه 4هفته
تعداد ساعات : 0
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: تستی - تشریحی
اجزاءنمره نهائی
امتحان پایان ترم:40درصد
-حضور فعال درگزارش صبحگاهی، کنفرانس:5درصد
-تهیه شرح حال و انجام معاینات فیزیکی کامل و ثبت آن در پرونده بیمار تحت نظارت رزیدنت یا استاد:20درصد
- رعایت قوانین آموزشی مرکز و رعایت اخلاق حرفه ای(مهارت های ارتباطی بالینی):10درصد
- ورود و خروج به موقع و حضور فعال در بخش های مربوطه :5درصد
-اخذ شرح حال و انجام معاینات فیزیکی از بیماران بستری در بخش و ثبت در پرونده و طرح تشخیص های افتراقی تحت نظارت رزیدنت یا استاد:10درصد
-ثبت وضعیت بالینی و آزمایشگاهی بیمار بطور روزانه در برگه سیربیماری :10درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
-آموزش دانشجو بر بالین بیماران در بخش -نظارت بر شرح حال گیری بیمار در درمانگاه نفرولوژِی و آموزش بر مبنای بیمار -آموزش طی شرکت دانشجو در گزارش صبحگاهی ارزیابی مهارت های ارتباطی بالینی استاد محور و دانشجو محور - حضور فعال درگزارش صبحگاهی، کنفرانس - رعایت قوانین آموزشی مرکز و رعایت اخلاق حرفه ای(مهارت های ارتباطی بالینی) - -تهیه شرح حال و انجام معاینات فیزیکی کامل و ثبت آن در پرونده بیمار تحت نظارت رزیدنت یا استاد -اخذ شرح حال و انجام معاینات فیزیکی از بیماران بستری در بخش و ثبت در پرونده و طرح تشخیص های افتراقی تحت نظارت رزیدنت یا استاد -ثبت وضعیت بالینی و آزمایشگاهی بیمار بطور روزانه در برگه سیربیماری - ورود و خروج به موقع و حضور فعال در بخش های مربوطه و اتاق عمل - شرکت در امتحان
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
اینترنت
پاور پوینت
بیمار و تجهیزات بیمارستان
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
اینترنت
پاور پوینت
بیمار و تجهیزات بیمارستان
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
اینترنت
پاور پوینت
بیمار و تجهیزات بیمارستان
بیمارستان
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با نحوه شرح حال گیری بیمار با شکایت اصلی نفرولوژی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 یک نمونه شرح حال را بر اساس ضوابط آموخته شده و با تکیه بر شکایت مرتبط با نفرولوژی ثبت کند
2 یک نمونه معرفی بیمار را هم به صورت مختصر و هم کامل انجام دهد.
3 در هنگام گرفتن شرح حال از استدلال بالینی استفاده نماید.
4 اصول استدلال بالینی (جمع آوری اطلاعات، وزن دهی – تصمیم سازی و تصمیم گیری) را به درستی انجام دهد.
5 اصول کلی اخذ شرح حال در شرایط عمومی خاص(افراد مسن، نوزادان، اطفال و معلولین) را انجام دهد.
6 اصول کلی اخذ شرح حال در شرایط ویژه (بیماران با مشکل بینایی و چشم، بیماران با مشکلات گوش و حلق و بینی و ناشنوائی، بیماران مشکلات پوستی و ... ) را انجام دهد.
7 نکات مهم در شرح حال بیمار اورمیک شامل سابقه قبلی بیماری مزمن کلیه،فشار خون بالا ،دیابت و سابقه دیالیز و نیز مصرف داروها را با دقت ثبت کند
8 ملاحظات فرهنگی، اخلاقی و مذهبی در مورد معاینات مناطق خاص بدن را مراعات کند
9 نکات مهم در معاینه فیزیکی بخصوص اندازه گیری صحیح و دقیق فشار خون را بدقت انجام دهد و ثبت نماید
10 در بیمار تحت همودیایز مزمن محل دسترسی عروقی جهت دیالیز شامل کاتتر عروقی و فیستول شریانی وریدی را بدقت معاینه و در شرح حال ثبت نماید
11 با مراجعان، بیماران، کارکنان و سایر اعضای تیم سلامت به نحو شایسته ارتباط برقرار نماید.
12 مسئولیت پذیری، ورزیدگی و اعتماد به نفس لازم برای انجام وظایف حرفه ای را نشان دهد.
13
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با نحوه برخورد با نارسایی کلیه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نکات مهم در شرح حال و معاینه بیمار نارسایی کلیه برای افتراق موارد حاد از مزمن را ذکر نماید
2 یافته های آزمایشگاهی که در افتراق علل حاد از مزمن کمک میکنند را ذکر کند و در طرح تشخیصهای افتراقی بکار برد
3 یافته های سونوگرافی بنفع موارد حاد و مزمن را ذکر کند
4 در نارسایی حاد کلیه نکات مهم در شرح حال و معاینه را در شرح حال ثبت کند
5 تشخیص های افتراقی را بر اساس شرح حال و معاینه فهرست کند و بر بالین بیمار در حین راند آموزشی به استاد ارائه کند
6 بر اساس تشخیص های مطرح شده، بررسیهای آزمایشگاهی و تصویربرداری لازم را با راهنمایی دستیار مربوطه و استاد پیشنهاد کند
7 عوارض مربوط به نارسایی مزمن کلیه را ذکر نماید و در بیمار نارسایی مزمن کلیه بررسی و در گزارش بیمار ثبت کند
8 اندیکاسیونهای دیالیز اورژانس در بیمار اورمیک را بررسی و در گزارش روزانه بیمار ثبت کند
9
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با نحوه تفسیر اختلالات آزمایشگاهی بخصوص آنالیز ادرار و طرح تشخیصهای افتراقی بر مبنای آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 سدیمان ادراری را با نظارت دستیار مربوطه و تکنسین آزمایشگاه در آزمایشگاه مشاهده و تفسیر کند
2 آنالیز ادرار و تغییرات سدیمان ادراری در بیمار مراجعه کننده با سندرم نفرو تیک را بررسی و به رزیدنت یا استاد گزارش دهد.
3 آنالیز ادرار و تغییرات سدیمان ادراری در بیمار مراجعه کننده با سندرم نفریتیک را بررسی و ذکر نماید
4 آنالیز ادرار و تغییرات سدیمان ادراری در بیمار مراجعه کننده با نکروز حاد توبولی را بررسی و عنوان نماید
5 آنالیز ادرار و تغییرات سدیمان ادراری در بیمار با احتمال نفریت بینابینی را بررسی و ذکر نماید
6 بر اساس آنالیز ادرار و سدیمان ادرار تشخیصهای افتراقی را فهرست و به رزیدنت یا استاد نشان دهد.
7 سونوگرافی انجام شده را به صورت کلاسیک گزارش دهی و ثبت کند.
8 سی تی اسکن بیمار را به طور کلاسیک قرائت و تفسیر کند.
9 MRI بیمار را به طور کلاسیک قرائت و تفسیر کند.
10
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با اختلالات الکترولیتی و اسید و باز
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بررسی گازهای خون شریانی را تفسیر کند
2 تشخیصهای افتراقی را مشخص و یه رزیدنت یا استاد گزارش و در صورت تأیید در پرونده بیمار ثبت نماید.
3 علایم بالینی اختلالات الکترولیت و اسید وباز را بررسی و به رزیدنت یا استاد گزارش دهد.
4 تغییرات نوار قلب در اختلالات پتاسیم را بررسی کند
5 موارد اورژانس در اختلالات الکترولیتی را ذکر کند و مداخلات ضروری را مشاهده کند


رفرنس ها :
اصول طب داخلی هاریسون مبانی طب سیسیل سمیولوژی باربارا بیتز