جستجو
نام درس:   نام مدرس:  
نام رشته تحصيلي:   سال تحصيلي:  
نام دانشکده:    
       
راهنمای سایت
راهنمای سامانه طرح درس اساتید راهنمای تدوین طرح درس راهنمای فرم داوری راهنمای مطالعه دانشجویان
ثبت نام/ورود به سايت
ورود به قسمت مديريت
نام کاربری:
کلمه عبور:
 
ليست طرح درسهاي تاييد شده
رديف نام درس نام مدرس نام رشته تحصيلي سال تحصيلي نيم سال تحصيلي دریافت
101تکنولوژی اتاق عمل چشم و مراقبت های آنمرتضی نصیریاطاق عمل1396دوم
102کارآموزی تکنیک اتاق عمل 1مرتضی نصیریاطاق عمل1396دوم
103زبان تخصصیمرتضی نصیریاطاق عمل1396دوم
104اصول و فنون عملکرد فرد سیار و اسکرابمرتضی نصیریاطاق عمل1396دوم
105بیماریهای جراحیمزده بهادر زادهپزشکی عمومی1396دوم
106مهارت های پرستاری و کار در اتاق عملمیثم حسینی امیریهوشبری1396دوم
107اصول کمک های اولیهمیثم حسینی امیریهوشبری1396دوم
108تشریح پیشرفتهفاطمه حیدریاطاق عمل1396دوم
109اناتومی تنهفاطمه حیدریپزشکی عمومی1396دوم
110آناتومی عملیافسانه مافیفوریت های پزشکی1395دوم
111تشریحافسانه مافیفوریت های پزشکی1395دوم
112تشریح (1) عملیافسانه مافیاطاق عمل1395دوم
113آناتومی (1) عملیافسانه مافیهوشبری1395دوم
114آمارزیستی و روش تحقیقامیر همتافوریت های پزشکی1396دوم
115تشریح (2)محسن اسلامی فارسانیمامایی1396دوم
116علوم تشریحی (2)محسن اسلامی فارسانیدندانپزشکی1396دوم
117آسیب شناسی عمومی و اختصاصیمحسن اسلامی فارسانیمامایی1396دوم
118روش بیهوشی (3)محمد سعیدیهوشبری1395اول
119کارورزی جراحیمزده بهادر زادهپزشکی عمومی1396دوم
120اصول و فنون مراقبتهامهسا حاجی محمدحسینیفوریت های پزشکی1396دوم
             
« 1 2 ...4 5 6 7 8 ...46 47 »